Spring naar content

Raadspraat: Gemeentebelangen Buren

20 februari 2024, 09:59

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Sander van Alfen, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Buren.

Een van de belangrijkste speerpunten van Gemeentebelangen Buren is het kerngericht werken. Elke kern in onze gemeente is uniek. Wij vinden het belangrijk dat inwoners meer zeggenschap krijgen over het inrichten van hun eigen leefomgeving. Wij willen dat inwoners kunnen meebeslissen over datgene waarin wordt geïnvesteerd. Inwoners gaan zelf over hun voorzieningen en hun prioriteiten. De gemeente blijft natuurlijk verantwoordelijk voor de taken die ze wettelijk moeten uitvoeren.

Een van de onderdelen om kerngericht werken echt handen en voeten te geven zijn de kernagenda’s. In 2024 gaat de gemeente hier volop mee aan de slag. Een lang gekoesterde wens van Gemeentebelangen Buren. Wij willen namelijk dat u gehoord, gezien en erkend wordt. Voor u de ideale kans om mee te beslissen over wat u belangrijk vindt in uw kern. Om samen met de gemeente de agenda voor de komende jaren voor uw kern te bepalen. Ik hoop dat u meedoet!

In contact komen met Sander van Alfen? salfen@gemeenteraadburen.nl