Spring naar content

Raadspraat Gemeentebelangen Buren

25 april 2024, 11:07

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Derk Jan Bult, raadslid voor Gemeentebelangen Buren.

Gemeenten willen inwoners betrekken, inwoners willen participeren. Ondanks de goede bedoelingen van beide groepen, raken ze elkaar soms kwijt. De oplossing ligt in het expliciet stellen van twee vragen. Wie heeft het eerste woord? En wie het laatste? Het eerste woord gaat over wie begint. Wie bepaalt de opgave en schetst de contouren? Daarvoor is het van belang te weten of de gemeente begint met een plan of juist de inwoner zelf.

Het laatste woord gaat over wie beslist. Wie weegt de belangen en neemt een besluit? Inwoners kunnen geen besluiten nemen, maar wel invloed uitoefenen via de gemeenteraad. Een raadslid kan luisteren naar de zorgen of ambities van een inwoner. Gemeentebelangen Buren vindt het daarom belangrijk om inwoners uit de gemeente Buren te betrekken bij het besluitvormingsproces. Wij vinden het immers belangrijk dat inwoners gehoord, gezien en erkend worden.

In contact komen met Derk Jan Bult?
dbult@gemeenteraadburen.nl