Spring naar content

Raadspraat Gemeentebelangen Buren

4 juni 2024, 10:00

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Wander van Laar, raadslid voor Gemeentebelangen Buren.

Nederland, waar je tot voor kort een maïsbrood kon kopen zonder maïs. Nederland, waar geadviseerd wordt om eigen geteelde groentes, beperkt te eten. Nederland, waar veel sloten troebel zijn door datgene wat de mensheid erin loost. Nederland Waterland, waar de druk op de kwaliteit van drinkwater erg hoog is. Nederland, waar dijken en bermen in de maand mei worden kort geklepeld. Nederland, waar planten en dieren elk jaar verder afnemen. Nederland, waar legbatterijen niet meer mogen, maar waar wel legbatterij eieren uit het buitenland in koekjes worden verwerkt. Nederland, waar onder de noemer halal vlees nog steeds plofkippen worden aangeboden. Nederland, waar we de ooievaar en vos de schuld geven van de teloorgang van weidevogels, terwijl een groot deel van de weilanden veranderd zijn in betonnen velden. Nederland, waar rentmeesterschap bijna alleen nog over de euro gaat.

Pessimistisch? Als vader en opa, maak ik mij zorgen over hoe we onze aardkloot achterlaten voor de volgende generaties.

In contact komen met Wander van Laar?
wlaar@gemeenteraadburen.nl