Spring naar content

Raadspraat Gemeentebelangen Buren

4 juni 2024, 10:00

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Gerard van Droffelaar, raadslid voor Gemeentebelangen Buren.

Het sociaal domein is een breed begrip. Het gaat over de wijze waarop mensen in staat zijn, deel te nemen aan de samenleving. Het gaat ook over zorg en ondersteuning: vanuit de gemeente, maar ook vanuit de gemeenschap. Gemeentebelangen Buren wil graag dat iedereen meedoet of mee kan doen. Iedereen moet zich onderdeel kunnen voelen van onze samenleving. Wanneer dat niet alleen lukt, dan is een helpende hand nodig.

Gemeentebelangen Buren is een groot voorstander van sport en bewegen. Sport en bewegen zorgt voor plezier, draagt bij aan de gezondheid en stimuleert de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
De gemeenteraad heeft eind vorige maand een integrale nota sport en gezondheid vastgesteld.
Doel hiervan is ons te informeren, te enthousiasmeren en te stimuleren naar een gezonde leefstijl. Investeren in sport en bewegen loont. De maatschappelijke opbrengst van investeren in sport en bewegen is groot. De beleidsnota is een eerste stap in de goede richting. Nu moeten er ook goede vervolgstappen worden gezet. Gemeentebelangen Buren gaat hier scherp op toezien.

In contact komen met Gerard van Droffelaar?
gdroffelaar@gemeenteraadburen.nl