Spring naar content

Raadspraat Gemeentebelangen Buren

5 juni 2024, 16:56

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Gerdjan Keller, raadslid voor Gemeentebelangen Buren.

Afgelopen maart heeft de gemeenteraad een voorstel aangenomen om het ‘uitdaagrecht’ ook in onze gemeente in te voeren. Concreet betekent dit dat inwoners of verenigingen taken van de gemeente mogen overnemen als ze denken dat ze het slimmer, beter of goedkoper kunnen. Denk hierbij aan de inrichting en het beheer van het groen, de inrichting van de straat of het beheer van de sportaccommodatie.

Inwoners of verenigingen krijgen voor deze taken dan het beschikbare budget en ondersteuning van de gemeente. Een bijkomend voordeel is dat het gezamenlijk oppakken van zo’n taak in de eigen buurt of voor de eigen vereniging zorgt voor veel blijvende betrokkenheid, enthousiasme en saamhorigheid. Bovendien is de uitvoering vaak beter en goedkoper dan wanneer de gemeente het zelf zou doen. Daarom daag ik u uit om met een initiatief te komen voor uw buurt, wijk of vereniging.

In contact komen met Gerdjan Keller?
gkeller@gemeenteraadburen.nl