Spring naar content

Raadspraat Gemeentebelangen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
1 december 2023, 09:38

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Gerdjan Keller, raadslid voor Gemeentebelangen.

Denken in mogelijkheden.

De afgelopen weken hebben wij als Gemeentebelangen tijdens onze vertrouwde “kernbezoeken” geluisterd naar inwoners en ondernemers over o.a. de samenwerking met de gemeente.

Een veel gehoord geluid is dat de gemeente onvoldoende meedenkt in oplossingen en te veel in regels denkt. Beter is om te handelen naar de geest van de regel. Het gaat tenslotte om de reden of bedoeling waarom de regel is bedacht. Simpel door de vraag: “Waarom?” te blijven stellen.

Bij de begrotingsbehandeling zijn gelden vrijgemaakt om te investeren in de ambtelijke organisatie en de organisatieverandering. Wij willen en moeten een nieuwe werkwijze introduceren die vraagt om ander gedrag van organisatie en bestuur. Uitgangspunt voor deze verandering moet zijn: “Hoe kan het wel?”

Wij blijven vasthouden aan de koers dat inwoners “Gehoord, gezien en erkend” worden én dat de gemeente gaat denken en handelen vanuit wat wel mogelijk is.

 In contact komen met Gerdjan Keller?

Mail naar gkeller@gemeenteraadburen.nl