Spring naar content

Raadspraat Gemeentebelangen

20 juni 2024, 11:01

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Paul Molleman, raadslid voor Gemeentebelangen Buren.

Regelmatig hoor ik: “Jullie in de politiek luisteren toch niet naar ons.” Luisteren betekent met aandacht horen. We krijgen echt contact met elkaar als we luisteren om te begrijpen en niet luisteren om te reageren.

In de gemeenteraad besluit ik mee over plannen in onze leefomgeving. Bijvoorbeeld de bouw van woningen, wel of geen windmolens en de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit jaar is de Omgevingswet ingegaan. Het doel van deze wet is dat iedereen meedenkt, meepraat en meebeslist over de inrichting van de leefomgeving. Voorwaarde is wel dat u meedoet.

In de politiek nemen we besluiten, nadat we wensen en eisen vanuit de samenleving tegen elkaar hebben afgewogen. Luisteren is iets anders dan mensen gelijk of hun zin geven. Het is de zorgen en waarden van mensen onderdeel laten zijn van de overwegingen. Ook als een besluit anders is dan u had gehoopt, dan bent u wel gehoord. 

Ik spreek u graag op één van onze kernbezoeken om naar u te luisteren.

In contact komen met Paul Molleman?

pmolleman@buren.nl