Spring naar content

Raadspraat Gemeentebelangen

22 mei 2023, 09:55

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Helma Hoek, raadslid voor Gemeentebelangen.

“Ik vind het belangrijk dat we onze sport en recreatiecultuur, met alle inwoners, initiatieven en verenigingen, overeind kunnen houden. Zij zijn het cement van onze samenleving en zorgen voor goede leefbaarheid van onze kernen.

Sinds de coronaperiode zie je veelal een grote afname van leden van verenigingen en vrijwilligers. Ook na corona zet deze trend zich door. Besturen pijnigen zichzelf over de oplossingen en om de toekomst van hun vereniging en organisaties veilig te stellen. Minder mensen zijn bereid structureel voor langere tijd taken op zich te nemen. Vrijwilligers willen flexibiliteit, terwijl clubs de vrijwilligers willen vastleggen.

Laten we in een maatschappij waarin (vrije) tijd een steeds schaarser goed wordt en het ‘voor en door de leden-gevoel’ steeds minder sterk is toch allemaal onze schouders eronder blijven zetten. We zullen dus lokale samenwerking/verbinding tussen sport, zorg en welzijn moeten aanjagen.”

Helma Hoek

hhoek@gemeenteraadburen.nl