Spring naar content

Raadspraat Gemeentebelangen

19 september 2023, 10:40

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Louis de Koning, raadslid voor Gemeentebelangen.

“Na het eerste jaar in de gemeenteraad is het tijd om het afgelopen jaar te evalueren. Vol ambitie ben ik de gemeenteraad ingegaan om er voor de inwoners te zijn.

Het aantal onderwerpen dat in de gemeenteraad wordt behandeld is echter heel groot. Als je je doelstelling om er te zijn voor de inwoners wilt waarmaken, ben je gedwongen hierin keuzes te maken.

In mijn tijd als voorzitter van een voetbalvereniging heb ik in de praktijk mogen ervaren hoe het sporten in teamverband kan bijdragen aan samenhorigheid, vitaliteit en een gezondere levensstijl. Dit zijn onderwerpen die ook voor de gemeente Buren prioriteit hebben en terugkomen in politieke onderwerpen. Denk aan het sociaal domein en een meer inclusieve samenleving waarbij we oog hebben voor elkaar. Een verbetering van de samenwerking tussen gemeente en verenigingen om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren is voor mij dan ook een speerpunt.”

In contact komen met Louis de Koning?
lkoning@gemeenteraadburen.nl