Spring naar content

Raadspraat Gemeentebelangen

20 november 2023, 15:20

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Gerard van Droffelaar, raadslid voor Gemeentebelangen.

De gemeente heeft veel taken. Ik leer nog elke dag. Gemeentebelangen heeft een grote fractie, waardoor we het werk kunnen verdelen. Mijn aandachtsgebied is het sociaal domein (Jeugdzorg, WMO en Participatiewet). Maatschappelijk best ingewikkeld met veel facetten.

Als raadslid mag je overal iets van vinden en kun je snel verzanden in details. Als je geen duidelijk doel hebt, zal je weinig bereiken. Het werkt beter om te sturen op het maatschappelijke resultaat dat je wilt bereiken voor jongeren, voor mensen die ondersteuning nodig hebben enzovoort. Kijk wat de grootste problemen zijn en hoe de gemeente die kan helpen verminderen. Vraag aan het college van burgemeester en wethouders hoe het beleid bijdraagt aan het oplossen van de problemen en monitor de voortgang daarvan.

We zitten als fractie niet stil, proberen te luisteren naar wat er aan de hand is en daarop in te spelen. Zo organiseren we regelmatig kernbezoeken in onze mooie gemeente. Hebt u vragen? Stel ze gerust via info@gemeentebelangen-buren.nl.

In contact komen met Gerard van Droffelaar?
gdroffelaar@gemeenteraadburen.nl