Spring naar content

Raadspraat PCG

5 september 2023, 08:00

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Christiaan de Lange, raadslid voor PCG Buren.

“De PCG zet zich al jaren in voor woningbouw binnen onze gemeente. In veel gevallen met een goed resultaat. In de kern Maurik loopt dit zeer voorspoedig en in Beusichem en Avezaath is het nodige in beweging. In een aantal andere kernen gebeurt er weinig of niets.

Wij willen de komende tijd in andere kernen, zoals Lienden en Ommeren, maar ook in Buren, Zoelen en Ingen, dat er het nodige gerealiseerd gaat worden. In het bijzonder betaalbare woonruimten voor onze jongeren en luxere woonruimten voor onze ouderen moeten met voorrang worden gerealiseerd. Problemen die momenteel spelen zoals de stikstofoverlast mogen, wat ons betreft, op geen enkele manier een belemmering zijn.

Wij gaan voor bouwen, bouwen en bouwen. Op deze manier zou het 25-jarige bestaan van de gemeente Buren in de huidige vorm voor onze woningzoekenden een mooie mijlpaal zijn.”

Christiaan de Lange
clange@gemeenteraadburen.nl

Maurik 24/03/2022 – Raadsleden gemeente Betuwe – Foto Raphael Drent