Spring naar content

Raadspraat VVD

26 september 2023, 15:31

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Hans van Vierssen, fractievoorzitter van VVD.

Participatie betekent “Actieve deelname” en is een woord dat veelvuldig valt binnen alle lagen van de politiek. Inwonersparticipatie, gemeenteparticipatie, raadsparticipatie het komt in allerlei vormen voor en betekent voor iedereen eigenlijk iets anders.

Voor de VVD Buren betekent het vooral het contact met onze inwoners, de ontdekkingstocht naar wat er in de kernen speelt, wat er goed gaat en wat niet, en wat de inwoners het liefst opgepakt zien door de gemeente. Uiteraard hebben wij vaak contact met inwoners en er wordt veel onder onze aandacht gebracht. Vaak kunnen wij vanuit de gemeenteraad richting geven aan het beleid van de gemeente. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het geval van een enkeling. Wanneer dat zo is, kan de raad vaak geen uitkomst bieden, maar kan een raadslid misschien wel de weg wijzen binnen de organisatie of richting het college.

Wilt u eens met ons spreken, neem gerust contact met ons op. Wij zijn uw volksvertegenwoordigers.

U bent van harte welkom!

In contact komen met Hans van Vierssen?
hvierssen@gemeenteraadburen.nl