Spring naar content

Veilig op de weg, zonder alcohol en drugs!

10 juni 2024, 10:47

Deze zomer gaat de gemeente Buren samen met Responsible Young Drivers (RYD) zich inzetten op alcohol- en drugspreventie onder jongeren. Met een aantal interactieve campagnes willen we jongeren bewust maken van de risico’s van middelengebruik en hen stimuleren om verstandige keuzes te maken.

Ervaar de risico’s van rijden onder invloed
Als onderdeel van de campagne krijgen jongeren de kans om via simulators te ervaren wat de gevolgen zijn van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Deze VR-simulatoren, de 3D-Tripping Bike en de 3D-Tripping Car, laten jongeren op een interactieve en realistische manier zien welke gevaren het rijden onder invloed met zich meebrengt. In een virtuele wereld beleven ze hoe een avond met alcohol of drugs kan eindigen in gevaarlijke verkeerssituaties.

Op jonge leeftijd in aanraking met alcohol en drugs
Uit onderzoek blijkt dat jongeren steeds vaker en op jongere leeftijd in aanraking komen met alcohol en drugs. Zo heeft ruim 26% van de 12-jarigen al een keer alcohol gedronken, een percentage dat stijgt tot bijna 76% onder de 16-jarigen. Bovendien zijn er veel jongeren in het voortgezet onderwijs die ook doen aan bingedrinken. Het gaat daarbij om het drinken van vijf of meer glazen alcohol bij één gelegenheid. Deze cijfers onderstrepen daarmee het belang van de campagnes.

Het campagneteam gaat op pad
Deze zomer is een campagneteam op verschillende locaties in de gemeente aanwezig, zoals bij events en sporttoernooien. Medewerkers van onder andere RYD, Mozaïek Welzijn en Iriszorg gaan met jongeren in gesprek en gebruiken de VR-simulatoren om de boodschap kracht bij te zetten. Toeschouwers kunnen via een scherm meekijken met de virtuele rit naar huis, die vaak een onverwacht einde kent. Na afloop van de simulatie bespreken zij op een positieve manier de gevaren van rijden onder invloed.

Aftrap op 14 juni
Op vrijdag 14 juni gaat het campagneteam voor de eerste keer op pad. Van 14.00 tot 20.00 uur zijn zij te vinden bij de kermis op de Markt in Beusichem. Houd de communicatiekanalen van de gemeente in de gaten voor de verdere tijden en locaties later deze zomer.