Spring naar content

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. Deze wet bundelt de regels. Er worden in totaal 26 verschillende wetten voor de fysieke leefomgeving vervangen voor deze nieuwe wet.

Wanneer krijgt u als inwoner of ondernemer met de Omgevingswet te maken? U krijgt te maken met de Omgevingswet als u iets wilt veranderen in de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld als u een bouwproject wilt beginnen, de garage wilt ombouwen tot bedrijfsruimte of als u een museum met café wilt beginnen in een oude molen.

 • De Omgevingswet, wat gaat u merken?

  De Omgevingswet is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de fysieke leefomgeving. Op deze pagina leest u wat u gaat merken van de wet.

 • Ik heb een plan, waar begin ik?

  Heeft u een plan of idee voor uw omgeving? Wilt u daarvoor een vergunning aanvragen? Op deze pagina leest u wat u moet doen.

 • De documenten bij de Omgevingswet en het verzoek ruimtelijke ontwikkeling

  De Omgevingswet biedt de gemeente vier instrumenten waarbinnen zij haar taken voor de fysieke leefomgeving uitvoert. Ook blijft het verzoek ruimtelijke ontwikkeling een belangrijk document bij initiatieven. Op deze pagina leest u meer over deze documenten.

 • Participatie

  Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. In de wet zijn regels over participatie opgenomen. Op deze pagina leest u waar u rekening mee moet houden bij de participatie.

 • Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

  Veel vergunningen lopen via de ODR. Op de website van de ODR vindt u meer informatie over het aanvragen van vergunningen of het doen van meldingen.

 • Veelgestelde vragen

  We begrijpen dat de Omgevingswet vragen kan oproepen. Daarom hebben we de veelgestelde vragen op een rijtje gezet.