Spring naar content

Aansprakelijk stellen van de gemeente

De gemeente kan aansprakelijk zijn voor schade die u heeft opgelopen als:

 • Er een gevaarlijke situatie is op de locatie. Dit wordt bepaald aan de hand van wetgeving en jurisprudentie.
 • U wettig en overtuigend bewijs levert van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden.

Meer informatie

U stuurt uw eis naar de gemeente. Doe dit zelf of vraag een advocaat dit voor u te doen. Zet in uw eis de volgende gegevens:

 • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
 • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
 • welke schade u hebt geleden
 • het schadebedrag
 • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken

Bent u verzekerd tegen de schade? Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente. U kunt ook de rechter om schadevergoeding vragen.

Vindt de gemeente dat uw schade veroorzaakt is doordat de gemeente niet goed gehandeld heeft? Dan krijgt u uw kosten vergoed.

 • bewijs van de opgelopen schade
 • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s)
 • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal
 • eventueel een foto (als bewijs)
 • uw naam, adres en telefoonnummer. (Als u voor iemand anders het formulier invult, dan vermeldt u de gegevens van die persoon.)
 • rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort

Gerelateerde onderwerpen