Spring naar content

Vergunning Alcoholwet

U hebt een alcoholvergunning nodig wanneer u alcoholhoudende dranken (zwak en sterk) wilt verstrekken voor gebruik ter plaatse in een horecagelegenheid.

De reguliere horeca zoals een café of een restaurant noemen wij commerciële horeca. Ondergeschikte horeca zoals een sportkantine of de bar in een dorpshuis noemen mij paracommerciële horeca.

U hebt ook een alcoholvergunning nodig als u sterke drank wilt verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse, zoals in een slijterij.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Bij de vergunningsaanvraag voor de commerciële horeca moet u ook de Bibob-vragenlijst invullen.

Meer informatie

U hebt geen alcoholvergunning nodig voor de verkoop van zwak-alcoholhoudende dranken voor gebruik elders dan ter plaatse in een winkel waar hoofdzakelijk levensmiddelen worden verkocht, zoals in een supermarkt of warenhuis.

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente. De ontheffing kan deel uitmaken van de evenementenvergunning.

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
 • elke leidinggevende heeft een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne
 • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • huisregels ophangen in kantines
 • cursussen voor barvrijwilligers
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd.

Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.