Spring naar content

Elk kind gelijke kans

Gemeente Buren investeert in gelijke kansen voor alle kinderen. Wil uw kind bijvoorbeeld voetballen, tennissen, muziekles, dansles of bij de harmonie? En heeft u daar geen geld voor? Dan kunnen wij de contributie betalen. Wij werken hiervoor samen met Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zijn er materialen nodig, zoals speciale kleding, een muziekinstrument of een hockeystick? Dan worden die ook vergoed. Zo doet elk kind mee.

Meer informatie

De regeling is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Bijvoorbeeld omdat zij leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder 120% van het sociaal minimum. Ook broertjes en zusjes kunnen van de regeling gebruik maken.

Wilt u weten wat het sociaal minimum is? Op de website van het UWV vindt u de normbedragen.

Per kind is jaarlijks maximaal €225,- beschikbaar voor sport en €425,- voor culturele activiteiten. Als de stichtingen de aanvraag goedkeuren, storten zij het geld direct op de rekening van de sport- of cultuuraanbieder. U hoeft het bedrag dus niet voor te schieten.

Belangrijk om te weten: u kunt niet zelf een bijdrage aanvragen. En de sport- of cultuuraanbieder ook niet. De stichtingen werken namelijk met tussenpersonen. Dat zijn bijvoorbeeld vrijwilligers bij een sportclub, een leerkracht, de huisarts of een maatschappelijk werker. Zij kijken of uw kind aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan regelen zij de aanvraag bij een van de stichtingen.

Joris Maier is het aanspreekpunt voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in de gemeente Buren. Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor een bijdrage? Neem dan contact met hem op. Hij vertelt u graag welke tussenpersoon voor u een aanvraag kan doen. U kunt Joris bellen op 06 – 48 07 25 63 of mailen via joris@healthclubjulien.nl.

Elk kind moet mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Daarom trekt de rijksoverheid hier elk jaar geld voor uit. Dat geld verdelen zij over gemeenten en stichtingen. Zij werken samen onder de noemer Kansen voor alle kinderen. Gemeente Buren doet hieraan mee, zodat ook hier kinderen alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen.