Spring naar content

Hulp bij het huishouden

Heeft u hulp nodig bij het voeren van uw huishoudelijke taken, schoonmaken, koken, tuinieren en klussen Afhankelijk van uw woonsituatie kunt u tegen kleinere en grotere problemen aanlopen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken. Er zijn verschillende organisaties die u hierbij vrijwillig of tegen een kleine vergoeding kunnen helpen. Worden de problemen onoplosbaar dan kunt u in aanmerking komen voor professionele hulp.

Meer informatie

Kunt u zelf niet meer boodschappen doen? Misschien dat iemand in uw omgeving u kunt helpen met het doen van boodschappen. U kunt uw boodschappen ook laten thuisbezorgen door de supermarkt. Kijk hiervoor op de website van uw supermarkt of boodschappenspot. Of vraag het bij de supermarkt zelf. Misschien kan een vrijwilliger u helpen.

Boodschappenspot  https://www.boodschappenspot.nl/

Picnic http://picnic.app/nl/

Uw Marktspecialist https://uwmarktspecialist.nl/

Foodmarkt https://www.foodmarkt.com/nl/

Heeft u hulp nodig bij het koken? Er zijn veel verschillende keukenhulpmiddelen die het koken makkelijker kunnen maken.  Vraag op de dagen dat het tegenzit of iemand uit uw omgeving voor of met u wil koken. Vaak zijn vrienden, familieleden, buren of bekenden bereid om u een handje te helpen. U kunt gezonde kant-en-klaar-maaltijden in de supermarkt kopen of u abonneren op een maaltijdservice.

Tafeltje Dekje https://www.tafeltjedekjemaaltijd.nl/buren/

Maaltijdservice www.maaltijdservice.nl

Uitgekookt www.uitgekookt.nl

Heeft u hulp nodig bij de was? Bij het stofzuigen of het lappen van de ramen? Misschien kunnen huisgenoten, buren of familieleden iets voor u doen. Of gebruik maken van een glazenwasser, was- en/of strijkservice. Lukt dat niet door een beperking of ziekte? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor professionele hulp bij het huishouden.

Voor meer informatie neemt u contact op met het sociaal team van de gemeente Buren.

 • U kunt bellen naar 0344-680670 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
 • U kunt uw vraag mailen naar sociaalteam@buren.nl

Als u contact zoekt met de gemeente voor hulp of ondersteuning, dan heet dat een melding. Na deze melding wordt u uitgenodigd voor een gesprek, ook wel ‘het keukentafelgesprek’. Het gesprek wordt het liefst bij u thuis gevoerd, vandaar de naam keukentafelgesprek. Tijdens het gesprek praat u met een consulent Wmo van de gemeente. In het gesprek staat uw hulpvraag centraal en kijken we naar een  mogelijke oplossing daarvoor.

Bij het beoordelen van de aanvraag kijken we allereerst naar uw gezondheid en/of beperkingen. En naar wat u nog wél kunt. Ten tweede kijken we of de extra zorg binnen uw eigen gezin of eigen huishouden is te regelen. Bijvoorbeeld door uw partner of inwonende kinderen. Als één van de gezinsleden uitvalt is het immers heel gewoon dat anderen taken overnemen. Dit noemen we gebruikelijke zorg. Ook kijken we ten derde naar uw sociale netwerk. Heeft u bijvoorbeeld buren die u enige ondersteuning kunnen bieden, of een kennis of familielid dat in de buurt woont.

Als laatste kijken we of er andere oplossingen zijn. Denk bijvoorbeeld  aan het gebruik van een boodschappenservice, een maaltijdservice of hulp bij het huishouden.

Als we uw situatieduidelijk hebben, stellen we vast  of vanuit de gemeente huishoudelijke ondersteuning moet worden ingezet. Voor hoeveel uur u  hulp krijgt toegekend en voor welke periode dit is. U ontvangt  het antwoord op uw aanvraag schriftelijk van uw gemeente.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?

 • U kunt bellen naar 0344-680670 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
 • U kunt uw vraag mailen naar sociaalteam@buren.nl

Krijgt u voor zorg en ondersteuning te maken met de gemeente? Dan kunt u gebruikmaken van onafhankelijke clientondersteuning.

Een cliëntondersteuner is iemand die u helpt met uw contact met de gemeente. Het is iemand die ‘onafhankelijk’ is. Dat betekent dat deze geen verbinding heeft met de gemeente of een andere organisatie. De cliëntondersteuner is er echt voor u.

Wat doet de cliëntondersteuner?
De cliëntondersteuner geeft bijvoorbeeld informatie of advies over problemen of vragen waar u zelf niet uitkomt. Ook niet samen met de mensen om u heen. Deze kan dan korte tijd met u meedenken. Vaak komt u er dan samen uit en is verdere zorg en ondersteuning niet nodig.

Een cliëntondersteuner kan u ook helpen om u sterker te voelen. Deze kan samen met u kijken hoe u meer zelf kunt doen. En denkt mee over hoe u de zorg en ondersteuning kunt krijgen die bij u past. Bijvoorbeeld bij wonen, werken, naar school of dagbesteding gaan, zorg en jeugdhulp. Een cliëntondersteuner kan ook helpen als u problemen heeft met geld, bijvoorbeeld als u schulden heeft.

Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente moet er voor zorgen dat u heel gemakkelijk cliëntondersteuning kunt krijgen. Het is niet de bedoeling dat u daar eerst ingewikkelde formulieren voor moet invullen. Of dat u eerst een indicatie moet aanvragen. Niet alleen mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, moeten gemakkelijk cliëntondersteuning krijgen. Ook hun familieleden hebben daar recht op. In Buren bieden de volgende organisaties onafhankelijke cliëntondersteuning:

 • Welzijn Rivierstroom
 • MEE Gelderse Poort
 • Zorgbelang

Contact opnemen met een cliëntondersteuner
Wilt u graag in contact komen met een cliëntondersteuner?

 • U kunt bellen naar 0344-680670 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
 • U kunt uw vraag mailen naar sociaalteam@buren.nl

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt u per brief of digitaal via het online formulier doen.

Het bezwaar moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bij de gemeente binnen zijn. Als uw bezwaar te laat binnen is, dan wordt het bezwaar niet behandeld.

In het bezwaar moet staan:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaar verstuurt;
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit en;
 • uw handtekening.

Stuurt u uw bezwaar per post? Vermeld dan ‘bezwaar’ op de envelop.

Informatie over het digitaal indienen van een bezwaarschrift kunt u vinden op www.buren.nl/bezwaar.

Ook andere personen die belang hebben bij dit besluit, kunnen een bezwaar indienen. Als dat gebeurt, dan laten wij u dat weten.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?

 • U kunt bellen naar 0344-680670 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
 • U kunt uw vraag mailen naar sociaalteam@buren.nl