Spring naar content

Rioolheffing

U betaalt rioolheffing als u op 1 januari eigenaar bent van een perceel dat (direct of indirect) op het gemeenteriool is aangesloten.

Bent u eigenaar van een perceel dat alleen beschikt over een (directe of indirecte) aansluiting voor de afvoer van hemelwater, dan betaalt u vanaf 2022 ook een rioolheffing. Dat is bijvoorbeeld het geval bij garageboxen en kleine opslagruimten. U betaalt een lager tarief dan woningen of bedrijven.

De eigenaar van een perceel die elektriciteit levert voor de een gemeentelijke IBA of pompput krijgt hiervoor een vergoeding. Dit verrekenen we met de rioolheffing. De vergoeding wordt elke twee jaar aangepast aan de stroomtarieven.

 

Meer informatie

Rioolheffing betaalt u als uw perceel direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Er is sprake van een aansluiting op de gemeentelijk riolering als vanaf het perceel water (afval-, hemel- of grondwater), direct of indirect ter verwerking aan een gemeentelijke voorziening wordt aangeboden. Met de inkomsten van de rioolheffing betaalt de gemeente het onderhoud en de vervanging van het riool.

Als eigenaar van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering betaalt u rioolheffing. De gemeente betaalt hiermee de volgende kosten:

  • De inzameling, het transport en de zuivering van het huishoudelijk afvalwater;
  • De inzameling en het transport van bedrijfsafvalwater;
  • De inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van ingezameld hemelwater;
  • Structurele maatregelen om de nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of te beperken.

De hoogte van de aanslag rioolheffing is afhankelijk van het soort perceel waarvan u eigenaar bent. Er zijn verschillende tarieven voor woningen, niet-woningen (bedrijven, scholen) en garageboxen.

Tarieven rioolheffing

Gebruik Kosten
woningen € 250,-
niet-woningen € 500,-
niet-woning, alleen afvoer hemelwater  € 62,50