Spring naar content

Rioolverstopping

Een verstopte afvoer van de riolering is vervelend, vooral wanneer u als gebruiker geconfronteerd wordt met de nadelige gevolgen hiervan (wateroverlast etc.). Hieronder staat wat de gemeente voor u kan betekenen wanneer een verstopping heeft en de waterafvoer niet meer (goed) functioneert.

Meer informatie

  • Als u woningeigenaar bent, meldt u de verstopping bij de gemeente Buren, telefoonnummer 14 0344. Buiten kantooruren wordt u via dit nummer doorverwezen naar een mobiel nummer. Vanzelfsprekend is het mobiele nummer uitsluitend bestemd voor dringende storingen.
  • Op de grens van uw perceel en het gemeentelijk terrein ligt een zogenaamd erfscheidingsputje (ook wel ontstoppingsstuk genoemd) op zo’n 70 cm diepte. Dit graaft u vrij. Als u niet weet waar het erfscheidingsputje zich bevindt kunt u op deze kaart via uw adres controleren of de gemeente Buren van uw perceel een aansluitschets heeft zodat u kunt zien waar het erfscheidingsputje zich bevindt.
  • Als het erfscheidingsputje vrijgegraven is, haalt u het deksel er af. Als u water ziet staan, is er waarschijnlijk een probleem in het gemeentelijk deel van de afvoer. Neem dan contact op met de gemeente. In opdracht van de gemeente zal een bedrijf ervoor zorgen dat het euvel verholpen wordt.
  • Als de leiding schoon blijkt te zijn, dan kunt u er van uitgaan dat het probleem in uw eigen riolering zit. U moet dan zelf een ontstoppingsbedrijf inschakelen.

In geval van twijfel kunt u natuurlijk contact opnemen met de gemeente. Als u zelf een ontstoppingsbedrijf inschakelt die vanaf uw woning werkzaamheden uitvoert, vergoedt de gemeente Buren de gemaakte kosten niet.

Als u een woning huurt, meldt u de verstopping bij de verhuurder. Deze is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van uw melding.