Waarderingsprijzen vrijwilligers

Vrijwilligers bedankt!

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, en heel veel mensen doen het met veel inzet en plezier. Vrijwilligerswerk kent verschillende verschijningsvormen: sommige mensen zijn tientallen jaren verbonden aan een vereniging. Anderen zetten zich tijdelijk in, bijvoorbeeld om iets nieuws op te zetten.

Als dank en waardering voor alle vrijwilligers hebben we drie vrijwilligersprijzen: de Vrijwilliger van het Jaar, de Kanjer van Buren en de Buurzaamheidsprijs. Elk jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie reikt de burgemeester de vrijwillligersprijzen uit. Met deze prijzen zetten we inspirerende voorbeelden in het zonnetje én spreken onze waardering uit voor al die vrijwilligers die zoveel mogelijk maken.

Kent u iemand die onze waardering verdient? Dan kunt u hem, haar of een initiatief voordragen. Een speciale commissie vrijwilligersprijzen beoordeelt de inzendingen.

Meer informatie

Kent u iemand die zich onbetaald, gedurende lange tijd verdienstelijk heeft gemaakt voor een plaatselijke vereniging, maatschappelijke instelling of organisatie? Nomineer die persoon dan als Vrijwilliger van het jaar!
De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag voor de organisatie waarvoor de vrijwilliger zich inzet.

De gemeenteraad van Buren heeft ook een jongerenonderscheiding in het leven geroepen. Een lintje voor een Burense jongere of een groep in de leeftijd van 10 tot en met 21 jaar die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. De prijs bestaat uit een leuk cadeau, een oorkonde en een medaille.

In 2015 hebben we de Buurzaamheidsprijs ingevoerd. Deze prijs is speciaal bedoeld voor vernieuwende ideeën en initiatieven die erop gericht zijn dat meer mensen mee kunnen doen aan onze samenleving. Dat kan op allerlei terreinen, zoals zorg, welzijn, vrije tijd, sport, cultuur, werk en veiligheid. Vaak is het bij nieuwe initiatieven zo, dat het even duurt voordat duidelijk is of het succesvol is en of het levensvatbaar is. Met deze prijs wil de gemeente nieuwe ideeën en initiatieven stimuleren en de mensen achter die ideeën een steuntje in de rug bieden met een geldbedrag, publiciteit en netwerkmogelijkheden.

Kent u iemand die onze waardering verdient? Dan kunt u hem, haar of een initiatief voordragen voor een van de vrijwilligersprijzen. Iedereen kan dat doen: scholen, clubs of verenigingen, buurtcomités, media, maar ook familie, buren of vrienden.

Dat kunt u doen door een formulier in te vullen en deze voor 1 december op te sturen naar de gemeente. Hierop geeft u aan, waarom u vindt dat deze persoon of dit initiatief een prijs verdient.

De inzendingen voor de vrijwilligersprijzen worden beoordeeld door een jury. De jury wordt gevormd door Gerry van der Donk-van Andel uit Maurik, Roel van Beekhoff uit Ingen, Gerard van Eck uit Kapel-Avezaath, Dirk-Jan van Blijderveen uit Lienden en Jan Boelhouwer uit Tiel. Hun werkzaamheden en activiteiten strekken zich over de hele gemeente uit en zij hebben om die reden contacten met veel betrokken inwoners. U kunt de jury uitnodigen voor een kennismaking met uw vrijwilligers(organisatie) of activiteiten. Neem hiervoor contact op met afdeling Inwonerszaken van de gemeente.

Gerelateerde onderwerpen