Spring naar content

Wijziging leidinggevende horeca

Als u een nieuwe leidinggevende in dienst neemt, gebruik dan het formulier verklaring leidinggevende om dit door te geven.

Meer informatie

Voor iedere nieuwe leidinggevende stuurt u het volgende mee:

  • Legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • Bewijsstuk van sociale hygiëne;
  • Leidinggevendeverklaring van alle leidinggevenden afzonderlijk;
  • Arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden in loondienst (alleen voor commerciële horeca).