Spring naar content

Woning tijdelijk verhuren

Wilt u uw woning tijdelijk verhuren? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om dat te regelen. U leest daarover ook meer op de website van de rijksoverheid.

Bestemmingsplan

Natuurlijk moet u er altijd voor zorgen dat u aan de regels van het bestemmingsplan voldoet. Zo is het in de gemeente Buren in de meeste gevallen niet toegestaan om uw woning in delen te verhuren aan meerdere huishoudens. Op www.ruimtelijkeplannen.nl leest u wat er over uw woning in het bestemmingsplan staat.

Meer informatie

Eén van de mogelijkheden om uw woning tijdelijk te verhuren is verhuur op basis van de Leegstandwet. U heeft daarvoor een vergunning van de gemeente nodig. Voor het aanvragen van een leegstandwetvergunning moet u leges betalen. Het bedrag dat u moet betalen voor de aanvraag van een leegstandwetvergunning voor 1 woning is € 62,80.

Om in aanmerking te komen voor een leegstandwetvergunning moet uw woning aan een aantal voorwaarden voldoen. U leest daarover meer op de website van de rijksoverheid.

Het formulier om een vergunning aan te vragen kunt u hier downloaden. Het formulier om een bestaande vergunning te verlengen kunt u hier downloaden.