Spring naar content

Aanvraag subsidie verduurzaming gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? En heeft u in 2023 een vergunning gekregen voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen? Dan kunt u nu subsidie aanvragen voor de kosten van deze maatregelen. We bieden u deze subsidie aan om u tegemoet te komen in de betaalde leges in 2023.

Voorwaarden subsidieaanvraag
– U bent eigenaar van een gemeentelijk monument in de gemeente Buren.
– Er is voor de isolatiewerkzaamheden een vergunning verleend in 2023.
– De subsidie is stapelbaar met andere (landelijke) subsidies (zie www.buren.nl/monumenten).

Aanvraagtermijn subsidie
U kunt de subsidie aanvragen t/m 31 december 2024. U kunt de subsidie pas aanvragen nadat de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd (in 2023 of 2024). Vraag uw subsidie zo snel mogelijk aan. Er is in totaal €50.000,- beschikbaar.

Hoogte subsidiebedrag
Het subsidiebedrag is maximaal 20% van uw kosten. U kunt maximaal €1.000,- per monument krijgen. Lever daarom ook een factuur aan waarop de kosten staan.