Spring naar content

Wethouder M. Bettink-Pierik

Maurik 10/03/2023 Installatie burgemeester Hans Martijn Ostendorp – wethouder Monique Bettink – iov gemeente Buren – Foto Raphael Drent
Naam:M. (Monique) Bettink-Pierik
Functie:Wethouder, 3e locoburgemeester
E-mailadres:mbettink@buren.nl
Politieke partij:CDA
Kernen:Buren, Asch, Erichem, Zoelen, Kerk-Avezaath en Kapel-Avezaath
Strategische opgave:Sociaal domein
Portefeuille:Sociaal domein; Wmo/jeugd; Inwonerparticipatie; Onderwijs inlcusief IHP; (handhaving) kinderopvang; volwasseneneducatie; Welzijn en preventie; bibliotheekwerk; leesstimulering en laaggeletterdheid; Gezondheidszorg; Dierenwelzijn; Cultuur
Gemeenschappelijke regeling:GGD Gelderland-Zuid

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfunctieWerkgever / organisatieBezoldigd
Portefeuillehouder WMO / JeugdRegio Rivierenlandnee
Lid ABGGD Gelderland-Zuidnee
Niet-ambtsgebonden nevenfunctieWerkgever / organisatieBezoldigd