Spring naar content

Nieuws

RSS

Een positief resultaat voor Buren in 2022 en een pas op de plaats in 2024

Vooral door een aantal incidentele meevallers sluit de gemeente Buren het jaar 2022 positief af met een resultaat van ruim 4,1 miljoen euro. Vanuit dit positieve resultaat reserveert de gemeente 130.000 euro voor duurzaamheid. Daarnaast bouwt de gemeente aan haar reserve. Buren werkte in 2022…

Kernentour burgemeester Hans Martijn Ostendorp

De nieuwe burgemeester van de gemeente Buren, Hans Martijn Ostendorp is gestart met de kennismakingsbezoeken van de Burense kernen om de verschillende kernen en haar inwoners te leren kennen. Dit is onderdeel van het inwerkprogramma van de burgemeester. Daarvoor sluit de burgemeester graag aan bij…

Kernentour burgemeester Hans Martijn Ostendorp

De nieuwe burgemeester van de gemeente Buren, Hans Martijn Ostendorp is gestart met de kennismakingsbezoeken van de Burense kernen om de verschillende kernen en haar inwoners te leren kennen. Dit is onderdeel van het inwerkprogramma van de burgemeester. Daarvoor sluit de burgemeester graag aan bij…

“Startplan actief openbaar maken” gepubliceerd

Vandaag maandag 8 mei 2023 is het zover en mogen we de minister Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot tijdens haar werkbezoek bij de gemeente Buren het “Startplan actief openbaar maken” aanbieden. Met het startplan beantwoorden we vragen van gemeenten die nu al van…

College stemt niet in met principeverzoek voor wind- en zonnepark Tweesluizen in Kapel-Avezaath

Eind 2022 kwam er bij de gemeente Buren een aanvraag (principeverzoek) binnen voor het plan om een wind- en zonnepark ten westen van het buurtschap Tweesluizen in Kapel-Avezaath te maken. In het plan staat dat initiatiefnemer Edelweiss Renewables vijf windmolens met een hoogte van ongeveer…

Beleidskader voor plaatsing van kleine windmolens in Buren

In het coalitieakkoord 2022-2026 staat dat het college kleine windmolens voor eigen gebruik mogelijk wil maken. De raad stelde op 25 april het beleidskader voor de plaatsing van kleine windmolens in Buren vast. Hiermee weten initiatiefnemers waarmee ze rekening moeten houden bij een aanvraag voor…

Weidevogelgebied

Wij ontvingen een melding van een belangengroep over het overtreden van de weidevogelregels. Deze staan in verschillende bestemmingsplannen. Bij percelen met de aanduiding ‘weidevogelgebied’ is een vergunning nodig voor bepaalde werkzaamheden, zoals het aanplanten van bomen of het scheuren van grasland. Zonder vergunning mag dat…

Ontvangt u de digitale nieuwsbrief Duurzaam Buren al?

Wat kunt u doen om duurzamer te leven? Wat doet de gemeente? U leest er alles over in de digitale nieuwsbrief Duurzaam Buren. In deze nieuwsbrief delen we ook ervaringen en verhalen van inwoners en ondernemers uit onze gemeente. Mis de volgende nieuwsbrief Duurzaam Buren…

Meedoen aan de pilot zonnepanelen op bedrijfsdaken?

Uit onderzoek blijkt dat nog geen 5% van de bedrijfsdaken zonnepanelen heeft. Zonnepanelen dragen bij aan de duurzaamheidsdoelen. Ook is het financieel aantrekkelijk. Als ondernemer is het vaak lastig in te schatten wat wel en niet kan. Samen met de Omgevingsdienst Rivierenland zijn we daarom…

Hypotheek voor restaureren of verduurzamen monument

Bent u eigenaar van een monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen nemen in het monument? Dan kunt u misschien een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds. Dit is een annuïteitenlening…