Spring naar content

Besluitvorming op 23 april

22 april 2024, 12:01

Dinsdag 23 april 2024 komt de gemeenteraad bijeen voor een besluitvormende raadsvergadering.

De gemeenteraad vergadert vanaf 19.30 uur in de raadzaal. Voorafgaand aan de besluitvormende raadsvergadering vindt het vragenhalfuur plaats van 19.00 tot 19.30 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen op de publieke tribune.

Op de agenda onder andere:

 • Benoeming van dhr. J.W. Lammers als burgerlid voor Gemeentebelangen Buren
 • Bestemmingsplan Buren, Culemborgseweg tussen 3a en 5
 • Bestemmingsplan Maurik, Fazant en Patrijs
 • Bestemmingsplan Ommeren, Ommerenveldseweg 24
 • Bestemmingsplan Ingen, Nieuwe Weg, ong.
 • Bestemmingsplan Lienden, Marsdijk 19
 • Beleidskader zonnepanelen beschermd stadsgezicht Buren
 • Bestemmingsplan Eck en Wiel, Leeweg 8
 • Bestemmingsplan Kapel-Avezaath, Laageinde 6
 • Bestemmingsplan Zoelen, Uiterdijk 5
 • Bestemmingsplan Zoelmond, Hennisdijk 10 herziening
 • Bestemmingsplan Ingen, Molenstraat 8 en 10
 • Wijziging Reglement van Orde gemeenteraad Buren 2023
 • Wijziging Centrumregeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang gemeente Nijmegen
 • Integrale beleidsnota Gezondheid en Sport ‘Buren Beweegt!’
 • Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2024

De volledige agenda en de voorstellen vindt u op deze pagina. Via dezelfde link is de vergadering live te volgen en terug te kijken.