Spring naar content

Oordeelvorming op 6 december

Dit nieuwsbericht is verlopen.
1 december 2023, 10:16

De gemeenteraad vergadert woensdag 6 december 2023 parallel vanaf 19.30 uur. Hieronder leest u welke agendapunten worden besproken. De volledige agenda en de voorstellen vindt u op www.buren.nl/gemeenteraad.

Op de agenda in de raadzaal  

 • Transformatieprogramma Sociaal Domein – Op weg naar Buren van morgen
 • Lidmaatschap Vereniging Platform Doelgroepenvervoer Nederlandse Gemeenten (VDVN)
 • Regiovisie Jeugdhulp – Regio Rivierenland
 • Zienswijze Buren Kaderbrief 2025 GGD Gelderland-Zuid
 • Aansluiting bij de Nationale ombudsman
 • Verordening ambtelijke bijstand en fractiebudgetten
 • Benoeming leden Rekenkamer Rivierenland

Op de agenda in de Liendenzaal

 • Heffingsverordeningen 2024
 • Tweede bestuursrapportage 2023
 • Verplichte participatie bij afwijken van het omgevingsplan
 • Benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2024
 • Programma kostenverhaal en financieel bijdragen
 • Instellen Raadswerkgroep Omgevingswet en benoeming leden

Wilt u inspreken over een onderwerp op de agenda? Meld u dan voor 12.00 uur ’s middags voorafgaand aan de vergadering bij de griffie via griffie@buren.nl. Wanneer u wilt inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, dient u dit minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffie.