Spring naar content

Afval en onderhoud openbare ruimte

Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) verzorgt in onze gemeente de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De AVRI kan het afval beter verwerken als het zo goed mogelijk is gescheiden. Twijfelt u? Kijk dan evenĀ in de afvalwijzer.

U kunt ook zelf grof huishoudelijk afval wegbrengen naar de milieustraat. Op de website van de AVRI staat duidelijk wat u wel en niet kunt inleveren en tegen welke kosten.

De AVRI verzorgt ook het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Buren.

Heeft u een melding of klacht over bijvoorbeeld kapot straatmeubilair, overlast van gemeentelijk groen, een kapotte riolering, zwerfafval of een losliggende stoeptegel? Dit kan rechtstreeks aan de AVRI worden doorgegeven via het meldingsformulier.

Meer informatie

Hoewel de gemeente verantwoordelijk is voor de inzameling van afval binnen de gemeente, geldt dit niet voor bedrijfsafval. Bedrijven mogen zelf weten door wie zij hun afval laten inzamelen.