Algemene plaatselijke verordening (APV)

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. De bepalingen of regels in de APV gaan over onderwerpen zoals:

  • geluidshinder
  • horeca
  • evenementen
  • standplaatsen
  • het plaatsen van tijdelijke reclameborden
  • kappen van bomen
  • ingebruikname gemeentegrond/openbare weg
  • en nog veel meer onderwerpen…

 

Meer informatie

De Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente is een verzamelbestand met allerlei regels die specifiek binnen het grondgebied van de gemeente gelden.

De gemeenteraad stelt de APV vast, op grond van de verordenende bevoegdheden als bedoeld in artikel 149 van de Gemeentewet.

De verdere uitvoering van de APV wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders en in sommige gevallen van de burgemeester.

Al een aantal jaren doet zich de zogenaamde trend van deregulering voor. Dit komt voort uit de bedoeling om de lasten van de burgers en bedrijven te verlagen.

Dit houdt in dat er voor bepaalde activiteiten geen vergunning nodig is, maar dat in de APV algemene regels zijn gesteld.

Wanneer u zich aan deze algemene regels houdt hoeft u geen vergunning aan te vragen.

De APV biedt de mogelijkheid voor de politie om strafrechtelijk op te treden tegen bijvoorbeeld hangjongeren, wildplassers, foutparkeerders en dergelijke.