Betalen belastingen en automatische incasso

U kunt op verschillende manier betalen:

  • U stuurt de groene kaart terug waarmee u de gemeente machtigt om het bedrag in maximaal 5 termijnen van uw rekening te laten afschrijven. Bij automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om het bedrag in maximaal 5 termijnen maandelijks af te schrijven. Op deze manier betaalt u het totale bedrag eenvoudig gespreid;
  • U maakt het bedrag over via internet bankieren (vermeld altijd het aanslagnummer);
  • U betaalt met een overschrijvingskaart van uw eigen bank.

Betaalt u uw aanslag niet vóór de uiterste betaaldatum? Dan ontvangt u eerst een herinnering. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening. Betaalt u niet? Dan ontvangt u een aanmaning. Dit kost geld. Heeft u dan nog niet betaald? Dan ontvangt u een dwangbevel. De kosten hiervan zijn ook hoog.

Meer informatie

Het is mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen voor maximaal 10 termijnen. In deze situatie spreekt u met ons af wanneer u de bedragen aan ons betaalt. U krijgt dan meer tijd om te betalen. Ook in dit geval moet u een brief schrijven. Als u belt, maakt een collega verdere afspraken met u.

De aanslag onroerende-zaakbelastingen/rioolheffing blijft voor het hele jaar staan als u op 1 januari nog eigenaar was. De computer verdeelt voor de automatische incasso het openstaande bedrag in gelijke delen over het aantal betaaltermijnen dat nog over is. Wordt het openstaande bedrag lager, dan wordt het maandbedrag lager. De 5 betalingstermijnen worden dus altijd helemaal volgemaakt. Tenzij u tussentijds het totale restbedrag met een eigen overschrijving overmaakt.

U kunt de nieuwe gegevens op de wijzigingskaart invullen en opsturen. Is deze wijzigingskaart niet meer in uw bezit, dan kunt u deze kaart bij ons opvragen.

Het IBAN nummer van de gemeente Buren is NL05 BNGH 0285 0486 35.

Bij het betalingskenmerk vult u het aanslagnummer in dat op de belastingaanslag staat.

Wilt u de aanslag vanuit het buitenland betalen? Dan moet u de volgende gegevens gebruiken: IBAN nummer: NL05 BNGH 0285 0486 35 BIC code: BNGHNL2G.