Spring naar content

Collecteren

Wilt u voor een goed doel geld inzamelen? Dan vraagt u een collectevergunning aan.

De gemeente wil niet dat er meerdere collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houden wij bij wanneer er collectes zijn.

Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien.

Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

In uw aanvraag moet u aantonen dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • waar u de collecte wilt houden;
  • de periode waarin u de collecte wilt houden.

Wilt u spandoeken ophangen of op een andere manier reclame maken voor de collecte? Dan moet u hiervoor apart een ontheffing aanvragen. U kunt daarvoor een mail sturen naar gemeente@buren.nl. Vermeld in deze mail de plaats(en) waar de spandoek(en) komen te hangen en de periode waarover het gaat.