Spring naar content

Gevonden/verloren voorwerp melden

Stel: u vindt iets op straat. Bent u verplicht om het op te rapen? En mag u het houden of moet u het aangeven? En wanneer bent u dan eigenaar? Vervelender is het als u zelf iets kwijtraakt. Bijvoorbeeld uw paspoort of portemonnee. Moet u dan aangifte doen? En waar kunt u terecht om te kijken of uw verloren/vermiste goed misschien is gevonden?

Let op: bent u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kwijt? Vul dan zo snel mogelijk de vermissingsverklaring in die u kunt vinden op de pagina’s voor paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Meer informatie

De volgende gevonden voorwerpen zijn bij ons aangemeld of afgegeven. Denkt u dat een van deze voorwerpen uw eigendom is, neem dan contact op met de gemeente.

Voorwerp Merk Kenmerken
Klein stoffen tasje (ter grootte van een pasje) donker blauw met inhoud
samsung galaxy in een zwart hoesje
2 sleutels waarvan 1 met een lichtblauw lintje en 1 met een donkerblauw lintje
Geha huissleutel
Bruinleren portemonnee
Geluidsinstallatie Turbosound

Om fraude te voorkomen noemen we niet te veel specifieke kenmerken. De gemeente kan u wel naar specifieke kenmerken vragen om te verifiëren dat u echt de eigenaar bent.

U kunt gevonden/verloren voorwerpen melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor identiteitsdocumenten. U kunt dit direct doen via het online formulier, het telefonisch doorgeven of er voor langskomen bij het gemeentehuis.

Zoekgeraakte en gestolen identiteitsdocumenten worden landelijk geregistreerd en mogen na registratie nooit meer worden gebruikt, ook niet als zij worden teruggevonden.

De Regeling Gevonden Voorwerpen en het Burgerlijk Wetboek beschrijft de rechten en plichten van de vinder en van degene die de spullen kwijt is. De wet kent geen vindersplicht, maar wel een aangifteplicht. Dit houdt in dat u niet verplicht bent om een voorwerp dat u vindt, op te rapen. Raapt u het voorwerp wel op? Dan moet u het zo snel mogelijk bij de gemeente (waar u het voorwerp vindt) en eventueel de exploitant van de ruimte (bijvoorbeeld zwembad of openbaar vervoersmaatschappij) melden. Dit melden kan vaak digitaal via de site van de gemeente of bijvoorbeeld de vervoersmaatschappij. U hoeft het voorwerp dus niet daadwerkelijk af te geven. Zolang u het voorwerp onder u houdt, bent u verplicht zelf voor bewaring en onderhoud zorg te dragen.

De wet kent in principe geen afgifteplicht, tenzij dit in de gemeentelijke APV is opgenomen. U kunt een voorwerp dus thuis bewaren. Het staat u als vinder vrij het gevonden voorwerp in bewaring te geven of zelf mee naar huis te nemen. Indien u een gevonden voorwerp mee naar huis neemt bent u verplicht zelf voor de bewaring en onderhoud van het gevonden voorwerp zorg te dragen.

Gevonden paspoorten, rijbewijzen en/of andere identiteitspapieren en militaire artikelen mag u NIET thuis bewaren. Hiervoor geldt de plicht deze te deponeren, omdat het om gemeente- of staatseigendommen gaat. Bij het niet nakomen van deze verplichting maakt u zich schuldig aan het misdrijf verduistering. Deze voorwerpen kunt u afgeven bij de gemeente.

Voor gevonden voorwerpen met een dagwaarde van minder dan € 450 geldt een aparte regeling. De vinder kan zijn of haar vondst mee naar huis nemen, maar ook afgeven bij een loket van de gemeente (niet altijd bij een gemeentehuis, kijk op de website van de gemeente). Daarmee doet diegene afstand van zijn rechten. Meldt de eigenaar zich niet binnen drie maanden? Dan mag de gemeente de zaak verkopen, weggeven of vernietigen. De vinder heeft dus de keus tussen meenemen en na een jaar eigenaar worden of afgeven en alle rechten laten varen.

Voor vergoeding van door de vinder gemaakte onkosten geldt dat aantoonbaar gemaakte kosten door de eigenaar moeten worden vergoed. Hierbij geldt uiteraard dat het redelijkerwijs nodig moet zijn geweest om deze kosten te maken. Een voorbeeld ter verduidelijking: een bankkluis huren om een plastic ringetje te bewaren is niet redelijk. Deze kosten hoeven dus niet te worden vergoed.