Spring naar content

Rijbewijs

Een rijbewijs vraagt u aan in de gemeente waar u woont. Maak hiervoor een afspraak. Het aanvragen en ophalen doet u zelf. Standaard ligt het rijbewijs na 5 werkdagen klaar.

In sommige situaties moet u eerst medisch gekeurd worden voordat u een rijbewijs kunt aanvragen of verlengen. U heeft dan een gezondheidsverklaring nodig.

Meer informatie

Meenemen bij aanvragen/verlengen van het rijbewijs

 • één pasfoto die voldoet aan de eisen. Voor pasfoto’s op het rijbewijs gelden dezelfde voorwaarden als voor pasfoto’s op identiteitskaart en paspoort. Let op: de pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden en foto’s uit een pasfotoautomaat voldoen niet altijd aan alle eisen;
 • bij vermissing van uw rijbewijs: paspoort of id-kaart, als u die heeft;
 • bij verlenging of bijschrijven nieuwe categorie: het rijbewijs dat u in bezit heeft.

Is uw rijbewijs gestolen of bent u het kwijt? Dan is het belangrijk dat u uw rijbewijs zo snel mogelijk als vermist opgeeft zodat hiermee geen fraude gepleegd kan worden. U kunt dit rechtstreeks bij de RDW doen. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Uw rijbewijs wordt dan direct geblokkeerd.

U kunt ook langskomen op het gemeentehuis om een zogeheten vermissingsverklaring te laten opmaken. U kunt dan tegelijkertijd een nieuw rijbewijs aanvragen. U moet hiervoor wel een afspraak maken. Wij adviseren u om digitaal aangifte te doen van vermissing zodat uw rijbewijs geblokkeerd wordt en er geen misbruik van gemaakt kan worden.

Tot het nieuwe rijbewijs er is, mag u niet meer rijden. U kunt een boete krijgen als de politie u aanhoudt en u geen geldig rijbewijs kunt laten zien.
Bij bijvoorbeeld diefstal, zakkenrollerij of overval is het verstandig ook aangifte te doen bij de politie.

 

 • Aanvraag rijbewijs € 44,65
 • Toeslag spoedaanvraag € 34,10
 • Gezondheidsverklaring voor een medische keuring € 41,50

Als u vóór 14.00 uur een spoedaanvraag doet, kunt u het rijbewijs de volgende werkdag na 11.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag betaalt u extra kosten.

U moet altijd zelf uw rijbewijs ophalen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Wij kunnen u een sms of mail sturen als uw document door u opgehaald kan worden.

U moet het rijbewijs afhalen binnen 3 maanden vanaf de datum dat u het heeft aangevraagd. Doet u dit niet? Dan vervalt het rijbewijs en moet u een nieuw rijbewijs aanvragen.

Ben je 17 jaar en wil je je rijbewijs aanvragen, dan heb je een begeleiderspas nodig. Op deze begeleiderspas komen de namen te staan van de door jouzelf gekozen coaches die jou tot je 18e verjaardag gaan begeleiden tijdens het autorijden. De pas mag je aanvragen vanaf 16,5 jaar.

Je moet eerst de begeleiderspas hebben aangevraagd, voordat je een rijbewijs kunt aanvragen bij de gemeente. De begeleiderspas kun je aanvragen nadat jouw coaches bij de RDW zijn geregistreerd. Dit moet er minimaal 1 zijn en mogen er maximaal 5 zijn.

Heeft u een begeleiderspas nodig? Deze kunt u online aanvragen bij de RDW.

Als u beroepschauffeur op een vrachtauto en/of bus wilt worden, moet u de code 95 (basiskwalificatie) halen. Nadat u bent geslaagd voor de examens en toetsen, kunt u een nieuw rijbewijs bij de gemeente aanvragen waarop de code 95 wordt bijgeschreven; dat is 5 jaar geldig. U verlengt de code 95 door nascholing te volgen.

Kijk voor meer informatie over Code 95 op cbr.nl.

Vervallen vrijstelling Code 95

Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 hebben automatisch de code 95 gekregen voor de duur van het rijbewijs. Dit op basis van hun leeftijd.

De Europese Commissie vindt dat het automatisch geven van de code 95 niet mag. De Nederlandse overheid moet dit terugdraaien. Hiervoor is een wetswijziging doorgevoerd, die in gaat per 1 december 2020.

Alle rijbewijshouders met een C en/of D rijbewijs geboren voor 1 juli 1955 met een nu nog geldige code 95, ontvangen een brief van het ministerie IenW. In de brief staat wat de chauffeur moet doen om de code 95 op het rijbewijs te behouden.

Actuele informatie vindt u ook op de website van  het CBR en op rijksoverheid.nl.

Vanaf 26 mei 2018 zijn rijbewijzen standaard geschikt om in de toekomst te gebruiken om online in te loggen met DigiD op websites van overheid, zorg en pensioenfondsen. Deze manier van inloggen geeft extra zekerheid over de identiteit van degene die inlogt en maakt het mogelijk zeer vertrouwelijke informatie online aan te bieden. U kunt in de toekomst zelf beslissen of u wilt inloggen met het rijbewijs.

Het gebruik van het rijbewijs als rijvaardigheidsbewijs of identiteitsbewijs blijft na 26 mei 2018 hetzelfde. Het aanvraagproces voor een rijbewijs verandert niet, tenzij u liever een rijbewijs heeft zonder deze inlogfunctionaliteit.

Aanvragen rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit

Heeft u bezwaar tegen een rijbewijs met inlogfunctionaliteit, dan kunt u een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit aanvragen. Dit gaat as volgt:

 1. Voordat u het rijbewijs aanvraagt bij de gemeente stuurt u een schriftelijk verzoek naar de RDW. Het verzoek moet minimaal de volgende gegevens bevatten:
  – Naam zoals vermeld op het rijbewijs
  – Adres
  – Geboortedatum
  – Handtekening
 2. U stuurt het verzoek naar:
  RDW
  Ter attentie van Unit Rijbewijzen
  Postbus 9000
  9640 HA Veendam
 3. U krijgt binnen 5 werkdagen na ontvangst bij de RDW bericht wanneer het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip aangevraagd kan worden bij de gemeente.
 4. U vraagt het rijbewijs aan bij de gemeente.
 5. Na aanvraag ligt het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op de chip na 5 werkdagen klaar bij de gemeente.
 6. Bij het ophalen van het nieuwe rijbewijs, na inlevering van het oude rijbewijs, krijgt u een nieuw rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit.

Beeldmerk op rijbewijs

Op de achterkant van het rijbewijs (uitgegeven vanaf 26 mei) staat een nieuw beeldmerk dat aangeeft dat het rijbewijs een inlogfunctionaliteit heeft: