Spring naar content

Paspoort

Een paspoort vraagt u persoonlijk aan en haalt u persoonlijk op bij de gemeente. Ook kinderen moeten zelf komen bij het aanvragen en ophalen van hun identiteitsbewijs. Standaard ligt het paspoort na 5 werkdagen klaar. Iedereen vanaf 14 jaar moet zich kunnen legitimeren.

Let op! Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moet er toestemming gegeven worden door de ouders die het gezag hebben. Dit kan digitaal. Dat kan via “Digitaal toestemming geven”. Hiervoor moet met DigiD ingelogd worden.

Meer informatie

 • alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen;
 • bij vermissing van uw reisdocument: rijbewijs, als u die heeft;
 • één pasfoto die voldoet aan de eisen . Let op: de pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden en schoolfoto’s voldoen bijna nooit aan de eisen.

Kinderen moeten meekomen naar het gemeentehuis.

Voor kinderen

Toestemming geven via het formulier

 • voor aanvraag paspoort tot 18 jaar: het ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier;
 • origineel legitimatiebewijs (geen kopieën) van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft.

Digitaal toestemming geven

Het is mogelijk om digitaal toestemming te geven. Als de ouders die ouderlijk gezag hebben dit allebei vooraf via DigiD doen, hoeft het kind voor de aanvraag alleen nog maar de volgende zaken mee te nemen:

Als de gezaghebbende ouders digitaal toestemming hebben gegeven hoeven zij niet mee te komen naar de afspraak.

In Nederland

Als uw paspoort of identiteitskaart vermist is, dan is het belangrijk dat u dit snel doorgeeft. Uw paspoort of identiteitskaart wordt dan ‘ongeldig’ verklaard. Dit wordt in alle nationale en internationale systemen verwerkt. Uw paspoort of identiteitskaart is vanaf dat moment niet meer geldig. Hiermee wordt misbruik van uw paspoort of identiteitskaart voorkomen.

Vindt u het toch weer terug? Dan kunt u er geen gebruik meer van maken. Probeer dit ook niet te doen. Lever het ongeldige document in bij de gemeente en wij zorgen ervoor dat het document wordt vernietigd.

Als u onmiddellijk op reis moet, kunt u een noodpaspoort aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee.

In het buitenland

 • Als u uw paspoort of identiteitskaart in het buitenland verliest, doet u aangifte bij de politie ter plaatse. Vraag om een schriftelijk bewijs hiervan. Dit hebt u nodig voor uw verzekering. In Nederland hoeft u geen aangifte te doen bij de Nederlandse politie.
 • Meld bij de Nederlandse ambassade of het consulaat dat uw reisdocument kwijt of gestolen is en vraag een noodpaspoort aan.
 • Met het buitenlandse proces-verbaal kunt u bij de gemeente een nieuw reisdocument aanvragen.

Paspoort, 18 jaar en ouder: € 83,87
Paspoort, tot en met 17 jaar: € 63,42

Spoedkosten: € 57,09

U betaalt bij de aanvraag.

Meestal kunt u uw paspoort na 5 werkdagen ophalen.

Hebt u het paspoort eerder nodig? Dan kunt u een spoedaanvraag doen.

Als u vóór 16.00 uur een spoedaanvraag indient, kunt u uw paspoort de volgende werkdag na 11.00 uur ophalen. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden.

U moet altijd zelf uw paspoort ophalen. Heeft u een paspoort voor een kind aangevraagd? Dan moet uw kind meekomen om het op te halen. Kinderen die niet zelf hun naam hebben geschreven voor in hun paspoort, hoeven niet mee te komen bij het afhalen.

Voor het ophalen kunt u geen afspraak maken. Wij kunnen u een sms of mail sturen als uw document door u opgehaald kan worden.

Reist u veel voor zaken, uw beroep of privé?

U kunt een 2e paspoort nodig hebben in de volgende situaties:

 • U bezoekt landen die met elkaar in conflict zijn. Toegang tot het ene land kan dan problemen geven, als van het andere land een stempel in hetzelfde paspoort staat. In de lijst met conflicterende landen kunt u zien voor welke landen dit geldt.
 • U moet regelmatig voor naar landen reizen waarvoor een visum is vereist. Is uw paspoort al bij een ambassade voor de aanvraag van een visum? Dan kunt u met het tweede paspoort reizen of een visum aanvragen voor een ander land. Een visum is geen los document. Het is een stempel of sticker in het paspoort. U geeft uw paspoort af aan de ambassade, zodat die het visum kan toevoegen.

Een 2e paspoort is 2 jaar geldig. U kunt geen 3e paspoort aanvragen. Een 2e Nederlandse identiteitskaart is ook niet mogelijk. U wordt geadviseerd om niet met 2 paspoorten gelijktijdig te reizen.

 • Uw 1e paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn.
 • U moet aantonen dat u het tweede paspoort  nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld door een werkgeversverklaring.

Als u veel reist voor uw beroep, kunt u overwegen een zakenpaspoort aan te schaffen. Een zakenpaspoort is eigenlijk een gewoon paspoort, maar heeft extra bladzijden. Zo is er meer ruimte voor visa en douanestempels. Als u een zakenpaspoort aanvraagt, kunt u niet ook nog een normaal paspoort aanvragen.

Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor personen die in Nederland wonen, maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben. U kunt ermee naar landen buiten Nederland reizen. Het is ook een geldig legitimatiebewijs in Nederland.

Bij de gemeente kunt u het vreemdelingenpaspoort aanvragen. Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. (Dit hangt af van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning).

Bent u erkend als vluchteling? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

Reist u met minderjarige kinderen, dan krijgt u te maken met een aantal extra regels. Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben en mogen niet meer bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders. Ook voert de Koninklijke Marechaussee uitgebreide controles uit om mogelijke internationale kinderontvoeringen te voorkomen.

Meer informatie leest u op de website van de Marechaussee.