Spring naar content

Leerlingenvervoer

Als uw kind naar een school voor speciaal onderwijs gaat of vanwege een structurele handicap niet zelfstandig naar een reguliere school kan reizen, kunt u een aanvraag voor leerlingenvervoer doen. Ook als de afstand tot een basisschool van de gewenste geloofs- of levensovertuiging verder is dan 6 km kunt u leerlingenvervoer aanvragen. U kunt het aanvraagformulier leerlingenvervoer invullen en aan ons mailen of sturen.

Het leerlingenvervoer bestaat uit aangepast groepsvervoer, OV-vervoer of een tegemoetkoming in de gemaakte kosten als u zelf rijdt. De gemeente beoordeelt alle aanvragen en kijkt of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer.

Eigen kracht en samenredzaamheid

In Buren gaan we uit van eigen kracht en samenredzaamheid, ook als het om leerlingenvervoer gaat. Het is niet vanzelfsprekend dat uw kind het komend schooljaar gebruik kan maken van het leerlingenvervoer. Daarom verwachten wij ook van u dat u goed kijkt naar uw eigen mogelijkheden.

Wij vragen u goed te overwegen welke mogelijke andere vervoersoplossingen er voor uw zoon of dochter zijn. Kan uw kind bijvoorbeeld met begeleiding zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Of kunt u bijvoorbeeld uw kind wel naar school brengen maar niet halen of andersom? Of kan uw kind meerijden met een klasgenoot of kunt u klasgenoten meenemen?

Meer informatie

U kunt leerlingenvervoer voor uw kind aanvragen als de afstand vanaf uw huis groter is dan 6 kilometer naar:

 • een basisschool (BO) of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO)
 • een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (SO) en (VSO)

Leerlingenvervoer naar regulier voortgezet onderwijs wordt alleen vergoed als uw kind een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking heeft, waardoor het kind niet zelfstandig naar school kan gaan.

 • U vraagt leerlingenvervoer aan met het aanvraagformulier leerlingenvervoer. Bij uw aanvraag moeten verklaringen worden gevoegd. Welke verklaringen u moet bijvoegen, hangt af van het soort school dat uw kind bezoekt. In de toelichting op het formulier leest u wat u moet meesturen.
 • Ieder schooljaar moet u leerlingenvervoer opnieuw aanvragen. Dit is nodig omdat de situatie van leerling of ouders/verzorgers veranderd kan zijn. Dit kan zorgen voor een andere beoordeling. Ook kunnen intussen de regels zijn veranderd.
 • U kunt niet achteraf een vergoeding aanvragen. De datum waarop wij uw aanvraag ontvangen is bepalend.
 • Bij een eerste aanvraag voor een school voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3 of 4): een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afgegeven door het Samenwerkingsverband.
 • Bij een eerste aanvraag voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 1 en 2): een kopie van het Zorgarrangement.
 • Bij een aanvraag voor vervoer naar basisonderwijs : een inkomensverklaring(en) 2020 van u en uw eventuele partner.  Deze kunt u downloaden via de Belastingdienst of opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543.
 • Wij kijken eerst naar de mogelijkheden van uw kind om zelfstandig te reizen met de fiets of met het openbaar vervoer. Ook kijken we naar de mogelijkheden van ouders/verzorgers om het kind te begeleiden (maximaal 3 maanden) of zelf naar school te brengen.
 • Kan uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding naar school, vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap? Dan komt uw kind mogelijk in aanmerking voor aangepast groepsvervoer.
 • Leerlingenvervoer wordt alleen verstrekt voor vervoer van- en naar school. Het aangepast groepsvervoer vervoert de leerlingen alleen volgens de schooltijden die vermeld zijn in de schoolgids.

De gemeente berekent een eigen bijdrage als:

 • de leerling naar een basisschool gaat van de gewenste geloofs- of levensovertuiging verder dan 6 km.
 • Op basis van uw verzamelinkomen
 • Voor vervoer naar scholen voor basisonderwijs die meer dan 20 km van de woning liggen, wordt nog een (extra) inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd.

De tarieven voor de eigen bijdrage en de hoogte van het verzamelinkomen dat van kracht is, staan op het aanvraagformulier leerlingenvervoer.