Spring naar content

Ontheffing metaaldetectie

Metaaldetectie gemeente Buren

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is in de hele gemeente Buren ontheffing nodig voor het uitoefenen van metaaldetectie. Aan deze ontheffing zijn een aantal voorwaarden verbonden. Dit is om te verzekeren dat zoekers op verantwoorde wijze omgaan met hun vondsten. Op die manier wil de gemeente haar bodemarchief zo goed mogelijk beschermen.

Landelijke regelgeving

Naast de voorwaarden voor de ontheffing is er altijd sprake van landelijke regelgeving. De ontheffing wordt alleen verleend voor het zoeken met een metaaldetector. Graven mag tot maximaal 30 cm diep zonder vergunning, op basis van landelijke regelgeving. Ook is er altijd toestemming nodig van de grondeigenaar voor er gezocht wordt. Om dit laatste te verzekeren kan hiervoor om bewijs worden gevraagd door een toezichthouder.

Portable Antiquities of the Netherlands (PAN)

PAN is een organisatie die onder andere gedragscodes heeft opgesteld voor het zoeken met een metaaldetector. Om ontheffing te verkrijgen dienen deze gedragscodes ten alle tijden te worden nageleefd. Om hier zeker van te zijn, dient een lidmaatschap te worden overlegd van een archeologische of historische vereniging, die deze codes onderschrijft. Hiervoor dient bewijs van lidmaatschap te worden overlegd voor het verkrijgen van een ontheffing.

Voor meer informatie over PAN: PAN – Portable Antiquities Netherlands (portable-antiquities.nl)

Kosten en geldigheid

Tijdens het zoeken met een metaaldetector kan deze worden opgevraagd door een toezichthouder. Neem de ontheffing dan ook ten alle tijden mee tijdens het zoeken. De ontheffing is 4 jaar geldig, er zijn wel kosten aan verbonden.

Overige informatie

Voor de ontheffing dient een ondertekende verklaring te worden aangeleverd. Zie hier voor de verklaring.

Overige benodigde informatie kan u invullen in het online aanvraagformulier. Hier kan u ook de benodigde bijlagen indienen, zoals de ondertekende verklaring.