Spring naar content

Registratie levenloos geboren kind

Sinds 4 februari 2019 kunt u uw levenloos geboren kind laten registeren in de basisregistratie personen (BRP). Hiervoor heeft u wel documenten nodig, waaruit blijkt dat uw kind levenloos geboren is. Bijvoorbeeld een geboorteakte (levenloos) of een akte van een levenloos geboren kind.

Een verzoek tot registratie moet persoonlijk gebeuren. Ouders moeten dus allebei een verzoek doen. Het verzoek kunt u altijd indienen. Het maakt niet uit hoelang geleden de geboorte van uw kind heeft plaatsgevonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker burgerzaken van de gemeente. Meer informatie over dit onderwerp kunt vinden op www.rijksoverheid.nl

Meer informatie

In de volgende gevallen is registratie van uw levenloos geboren kind niet mogelijk:

  • U woonde op het moment van de geboorte niet in Nederland en stond niet ingeschreven in de BRP.
  • U heeft sinds 1 oktober 1994 niet meer in Nederland gewoond. Er is dan geen persoonslijst van u in de BRP waarop de registratie kan worden¬†bijgeschreven.