Spring naar content

Rioolaansluiting

Een rioolaansluiting is een verbinding tussen de openbare riolering en de riolering op particulier terrein vanaf de perceelgrens. Op de perceelgrens wordt een zogenaamd ontstoppingsstuk of erfscheidingsstuk geplaatst. Na realisatie van het gemeentelijk deel van de rioolaansluiting kunt u uw afvoeren van huishoudelijk afvalwater hierop aansluiten. Die aansluiting wordt door een medewerker van de gemeente Buren gecontroleerd.

Als uw riolering verstopt zit kunt u bij het erfscheidingsstuk controleren of hier ook water in staat. Als dit het geval geeft u de verstopping door aan de gemeente. Als er geen water staat in het erfscheidingsstuk dan zit de verstopping op uw eigen erf en bent u zelf of uw verhuurder verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping.

Op deze kaart kunt u via uw adres controleren of de gemeente Buren van uw perceel een aansluitschets heeft. Dit is een schets van uw perceel met de locatie van het erfscheidingsstuk.

Meer informatie

De kosten voor de aanleg van een rioolaansluiting worden bij de aanvrager in rekening gebracht. Voor aansluiting op het vrijverval rioolsysteem kunt u normaal gesproken een bedrag verwachten van ongeveer € 2.000,–. Als een aansluiting op de drukriolering noodzakelijk is (bijvoorbeeld in het buitengebied), kunnen de kosten oplopen tot ongeveer € 10.000,-. In dat geval wordt er namelijk een pompput met toebehoren bij de woning geplaatst. De stroom voor de pomp wordt betrokken uit het aan te sluiten pand.Voor aansluiting op de drukriolering is het ook noodzakelijk dat er een zakelijk recht gevestigd wordt. Over de kosten van de rioolaansluiting is geen BTW verschuldigd, behoudens kosten voor een tijdelijke rioolaansluiting.

De gemeente Buren wil bij nieuwe rioolaansluitingen de aanvoer van hemelwater van dak en terrein naar het riool zo veel mogelijk beperken. Het relatief schone regenwater hoort eigenlijk niet naar de riolering te stromen. De gemeente adviseert om het hemelwater waar mogelijk naar een sloot of greppel te laten stromen. Ook is het soms mogelijk om regenwater in de bodem te laten zakken of op te vangen en her te gebruiken. Wanneer het niet mogelijk is om het hemelwater apart af te voeren, moet het hemelwater apart van het huishoudelijk afvalwater bij de perceelgrens worden aangeboden.

Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? Dan wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.

Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Doe de melding of vraag de vergunning aan via AIM. Geef hierbij de volgende informatie:

  • of u eerder vergunningen hebt gekregen voor lozen van afvalwater (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of watervergunning);
  • of u eerder een melding hebt gedaan voor lozen van afvalwater (alleen als u ook een bevestiging van de melding hebt).