Signaleringsgroepen

Iedereen woont graag in een veilige en prettige leefomgeving. Ondanks alle inspanningen is er soms toch overlast. Wat kun je als inwoner doen om overlast te voorkomen en te bestrijden? Sluit je aan bij een signaleringsgroep of WhatsApp- groep!

Meer informatie

Een signaleringsgroep bestaat uit vrijwilligers die samenwerken met bijvoorbeeld gemeente, welzijnswerk en politie. Dat doen ze door simpelweg hun ogen en oren open te houden. Bijvoorbeeld als ze de hond uitlaten. Zien ze dat ergens in drugs gehandeld wordt? Dan melden ze dat. Zo kunnen we snel en gericht actie ondernemen. In Kerk-Avezaath, Ingen, Lienden, Maurik, Beusichem, Buren en Zoelen zijn al met succes signaleringsgroepen opgezet.

Heeft u vragen over signaleringsgroepen? Of heeft u belangstelling om een signaleringsgroep te starten in uw dorp? Neem dan contact op met Marc Horsten, Mozaïek Welzijnsdiensten, 06-30 03 29 72 of m.horsten@mozaiekwelzijn.nl. Deze aanpak hoort bij de Burense manier om inwoners meer te betrekken bij veiligheid in eigen dorp en buurt.

Een WhatsApp- groep is bedoeld om verdachte situaties te melden. De meldingen komen niet alleen terecht bij de deelnemers in de groep, ook de wijkagent ziet deze meldingen. Via de wijkagent of deelnemers wordt iedereen op de hoogte gehouden wat er met de melding is gebeurd. Een WhatsApp- groep is goed initiatief om op eenvoudige wijze de veiligheid in de buurt te verbeteren. Bijna iedere kern binnen de gemeente heeft een WhatsApp- groep. Zie de folder voor meer informatie.

Als u overtredingen, gevaar, ernstige overlast of verdachte situaties ziet, kunt u dit melden via www.politie.nl of 0900 – 8844. Anoniem melden van criminaliteit en misdrijven kunt u doen via meld misdaad anoniem of 0800 – 7000. Als er spoed is, of een levensbedreigende situatie, kunt u natuurlijk altijd bellen met alarmnummer 112.

Meld u dan aan via een van de onderstaande mailadressen. Ieder gebied heeft een mailadres die door een beheerder van de WhatsAppgroep of Signaleringsgroep wordt bijgehouden. Zij kunnen u bij juiste persoon aanmelden.

Beusichem 112beusichem@gmail.com
Buren jagerwillemde@hotmail.com
Erichem 112erichem@gmail.com
Ingen sgingen@gmail.com
Kerk-Avezaath  wim.hobe@upcmail.nl
Lienden sglienden@gmail.com
Lingemeer slglingemeer@gmail.com
Maurik sgmaurik@gmail.com
Ravenswaaij martijnwezenberg@planet.nl
Rijswijk  ronaldenangela@telfort.nl
Zoelen  info@dorpzoelen.nl
Zoelmond  112zoelmond@gmail.com