Spring naar content

Tarieven gemeentebelastingen

Overzicht van de belangrijkste tarieven 2023:

Onroerendezaakbelasting

De aanslag OZB komt tot stand door de WOZ waarde te vermenigvuldigen met het vastgestelde percentage:

Eigenaarsgedeelte woningen 0,1247 %
Eigenaarsgedeelte niet-woningen 0,2661 %
Gebruikersgedeelte niet-woningen 0,2048 %

Hondenbelasting

Voor het houden van een of meer honden per hond € 47,-
Voor het hebben van een kennel € 234,-

Toeristenbelasting

Niet-ingezetenen van gemeente Buren (per persoon per overnachting) € 1,28

Rioolheffing

Woningen € 245,-
Niet-woningen € 490,-
Niet-woningen alleen hemelwater € 61,-

Grafrechten

Jaarlijks onderhoudsrecht per graf

 

Personen ouder dan 12      € 138,65

Kind van 1-12 jaar      € 69,30

Kind onder 1 jaar      € 34,70

Urnengraf of urnennis € 69,30

Precario

Bedrag per strekkende meter Wettelijk vervallen