Tarieven gemeentebelastingen

Overzicht van de belangrijkste tarieven van 2018

Soort heffing Tariefcode Omschrijving Tarief 2018
Onroerende-zaakbelastingen  

 

 

 

1

2

2

De aanslag OZB komt tot stand door de WOZ waarde te vermenigvuldigen met het vastgestelde percentage:

  • Eigenaarsgedeelte woningen
  • Eigenaarsgedeelte niet-woningen
  • Gebruikersgedeelte niet-woningen

Voorbeeld berekening woning:

€ 250.000,00 x 0,1313% = € 328,25

0,1313 %
0,2385 %
0,1832 %
Honden-belasting 5000

 

5001

Voor het houden van een of meer honden per hond

Voor het hebben van een kennel

€ 64,65

€ 353,95

Toeristen-belastingen 13 / 14 Niet-ingezetenen van gemeente Buren

Per persoon per overnachting

€ 1,23
Rioolheffing 1

2

Woningen

Niet-woningen

€ 217,00

€ 434,00

Grafrechten 50 Jaarlijks onderhoudsrecht per graf € 125,50
Precario Bedrag per strekkende meter € 5,00