Spring naar content

Bijzondere woonvormen

De gemeente Buren is van plan om drie oude schoollocaties aan te passen tot bijzondere woonvormen. Het gaat om het ontwikkelen van woonvormen die passen bij de behoeften in de kernen. Denk aan betaalbare klus- en zelfbouwwoningen voor starters en senioren of een mix van doelgroepen. De drie locaties voor deze woonvormen zijn: Asch, Maurik en Ommeren.

  • Asch

    De oude basisschool De Wegwijzer in Asch is een locatie die de gemeente wil aanpassen tot bijzondere woonvorm. Op deze pagina vind je geplande bijeenkomsten, verslagen en meer informatie over de ontwikkeling.

  • Maurik

    De oude basisschoollocatie aan de Kapelstraat in Maurik is een locatie die de gemeente wil aanpassen tot bijzondere woonvorm. Op deze pagina vind je geplande bijeenkomsten, verslagen en meer informatie over de ontwikkeling.

  • Ommeren

    De oude basisschool De Meent in Ommeren is een locatie die de gemeente wil aanpassen tot bijzondere woonvorm. Op deze pagina vind je geplande bijeenkomsten, verslagen en meer informatie over de ontwikkeling.