Spring naar content

Bijzondere woonvorm Maurik

De gemeente Buren is van plan om drie oude schoollocaties aan te passen tot bijzondere woonvormen. Het gaat om het ontwikkelen van woonvormen die passen bij de behoeften in de kernen. Denk aan betaalbare klus- en zelfbouwwoningen voor starters en senioren of een mix van doelgroepen. Een van de locaties voor een bijzondere woonvorm is de oude basisschoollocatie aan de Kapelstraat in Maurik.

Bij bijzondere woonvormen kunt u denken aan:

Kangoeroewoningen
Een kangoeroewoning is een combinatie van twee zelfstandige woningen of wooneenheden onder één dak. De woonruimtes hebben allebei een eigen voordeur. Vaak is er binnen ook een afsluitbare verbindingsdeur.

Friendswoningen
Een friendswoning is een woning die u met familie of vrienden koopt om samen in te wonen.

Tiny houses
Tiny houses zijn kleine en vrijstaande woningen met een vloeroppervlak van maximaal 50 vierkante meter. Het zijn complete woningen, die praktisch zijn ingericht.

Een bijzondere woonvorm kan ook zijn om wonen en zorg te combineren, mensen die met een gezamenlijk doel bij elkaar wonen of een klus- en zelfbouwwoning.

Op 14 juli 2023 organiseerde de gemeente in samenwerking met Bureau Steenvlinder een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst was bedoeld om te peilen of bijzondere woonvormen binnen de behoeftes en wensen van onze inwoners passen.

De drie locaties waar het over gaat zijn:

📍 Het oude basisschoolgebouw in Asch
📍 Het oude basisschoolgebouw in Ommeren
📍 De oude basisschoollocatie aan de Kapelstraat in Maurik

Tijdens de bijeenkomst van 14 juli bleek er veel enthousiasme bij de aanwezigen over deze ontwikkeling. De eerste wensen, ideeën en aandachtspunten zijn toen opgehaald.

Bureau Steenvlinder is als procesbegeleider betrokken bij de ontwikkeling van de bijzondere woonvorm in Maurik.

Samen met Steenvlinder onderzochten we bijzondere woonvormen op oude schoollocaties in Asch, Ommeren en Maurik. Op zaterdag 16 december 2023 deelden we de laatste ontwikkelingen en inschrijvingsdetails tijdens drie informatieve bijeenkomsten. Samen creëren we een unieke plek om thuis te komen. Het is een mooi project met kansen om sneller woningen te bouwen in de gemeente.

Op 21 maart 2023 organiseerden we een vervolgbijeenkomst voor de bijzondere woonvorm in Maurik. Tijdens de bijeenkomst waren de mensen aanwezig die echt wilden onderzoeken of deze plek interessant is voor hen om te wonen.

We werkten samen met deze mensen een planvoorstel uit voor bijzondere woonvorm op deze locatie. Verder zijn we dieper ingaan op de thema’s betaalbaarheid (wat is een betaalbare woning?), collectiviteit (wat wil je delen met je buren?) en ontwikkelproces (welke rol wil je spelen bij het ontwerpen en afbouwen van je woning?).

Deze bijeenkomst was uitsluitend voor mensen die op deze oude schoollocatie willen wonen. Op een later moment betrekken we de andere geïnteresseerden, belanghebbenden en omwonenden.

Op 22 februari 2023 organiseerden we een participatiebijeenkomst in Maurik. Tijdens deze avond gingen we samen met geïnteresseerden en andere belangstellenden in gesprek over hun wensen, ideeën en aandachtspunten. Daarnaast vertelden we meer over de randvoorwaarden die gelden bij de ontwikkeling van de bijzondere woonvorm.

Met sfeerbeelden en schetsen vulden we de ideeën en wensen met elkaar aan. Ook kwamen thema’s als betaalbaarheid, groen, parkeren en gemeenschappelijke voorzieningen aan bod.

Bureau Steenvlinder maakte een verslag van de participatiebijeenkomst op 22 februari 2023.