Spring naar content

Woningprogramma en omgevingsvisie

  • Omgevingsvisie

    Een omgevingsvisie is een visie voor de (middel)lange termijn. Alle doelen en ambities voor de fysieke leefomgeving staan er bij elkaar. De omgevingsvisie helpt ons om komende jaren goede ruimtelijke keuzes te maken en initiatieven te toetsen.