Spring naar content

Beleid en financiën

 • Programmabegroting

  Waar geeft gemeente Buren haar geld aan uit? En wat wil ze daarmee bereiken? Dat zijn de belangrijkste vragen waar deze begroting antwoord op moet geven. 

 • Jaarrekening

  De jaarstukken (jaarverslag en de jaarrekening) betreffen de afsluiting van een jaar. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

 • Tweemaandelijkse rapportage

  Het college van burgemeester en wethouders legt elke twee maanden verantwoording af over de meest recente inkomsten en uitgaven.

 • Perspectiefnota (kadernota)

  In de perspectiefnota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is, en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten.

 • Coalitieakkoord

  Coalitieakkoord 2020-2022 van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA.

 • Facturen en e-facturen

  Hoe stuurt u een factuur naar de gemeente Buren?