Spring naar content

Nieuws

RSS

Oordeelsvorming op 5 september

De gemeenteraad vergadert dinsdag 5 september 2023 parallel vanaf 19.30 uur.

Besluitvorming op 6 juli

Op donderdag 6 juli 2023 vindt de laatste besluitvormende raadsvergadering plaats van dit raadseizoen. De vergadering start om 16.00 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen op de publieke tribune!

Raadspraat PCG

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Christiaan de Lange, raadslid voor PCG Buren. “De PCG zet zich al jaren in voor woningbouw binnen onze gemeente. In veel gevallen met een goed resultaat. In de…

Raadspraat Gemeentebelangen

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Sander van Alfen, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Buren. “De gemeenteraad neemt besluiten over veel onderwerpen, van bestemmingsplannen tot speeltuinen, van woningbouw tot duurzaamheid. De afgelopen weken heeft Gemeentebelangen Buren…

Besluitvorming op 4 juli

Dinsdag 4 juli vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de raadzaal. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen op de publieke tribune! Op de agenda Bestemmingsplan zonnepark Panderweg-Oost Lienden Keuzenotitie integraal sport- en gezondheidsbeleid Initiatiefvoorstel ‘Aanscherpen van het zon- en…

Raadspraat Gemeentebelangen

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Jerri van Zetten, raadslid voor Gemeentebelangen. Ik ben raadslid van de mooie plattelandsgemeente Buren, de gemeente waar ik mijn hele leven vol trots inwoner van ben. Mijn…

Oordeelsvorming op 27 juni

Dinsdag 27 juni vindt een oordeelsvormende vergadering plaats. De volledige agenda en de voorstellen vindt u op deze pagina. Op de agenda in de raadzaal Jaarrekening 2022 Eerste Bestuursrapportage 2023 Kadernota 2024-2027 Omgevingsvergunning Buren, Hulsterstraat 1 Bestemmingsplan Buurmalsen, Rijksstraatweg ong. Bestemmingsplan Zoelmond, Hennisdijk 10 Wilt…

Raadspraat VVD

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Rob Hullekes, raadslid voor VVD. “Waarom ik politiek actief ben? De toekomst van onze inwoners en dorpen liggen mij na aan het hart. Ik…

Presentatie advies Jongerenraad

Dinsdag 7 juni heeft de Jongerenraad Buren, namens de jongeren in de gemeente, het advies ‘Wonen in de gemeente Buren, nu en in de toekomst’ aan de gemeenteraad gepresenteerd en overhandigd aan wethouder De Bas. De gemeente Buren staat voor een grote woningbouwopgave. Volgens de…

Raadspraat PvdA-GroenLinks

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Mary-Ann Arentz, raadslid voor PvdA-GroenLinks. Biodiversiteit is leuk, maar wel met een drankje erbij. Het is een grapje dat wij thuis wel eens maken.…