Spring naar content

cepezed ontwerpt nieuw gemeentehuis voor gemeente Buren

4 december 2023, 16:10

De gemeente Buren heeft cepezed uit Delft geselecteerd als architect voor de nieuwbouw van het gemeentehuis. cepezed is een gerenommeerd architectenbureau met veel ervaring in het ontwerpen van gemeentehuizen. Zo wordt in Geldermalsen binnenkort het nieuwe gemeentehuis van West-Betuwe opgeleverd en is het bureau verantwoordelijk voor een nieuw gemeentehuis in Hoofddorp.

De keuze voor cepezed is tot stand gekomen na een zorgvuldige selectieprocedure. In de procedure hebben uiteindelijk in totaal 5 architectenbureaus zich ingeschreven voor de opdracht. De inschrijvingen zijn beoordeeld op basis van de gevraagde criteria als ervaring, ontwerpvisie, duurzaamheid en planning.

Cepezed heeft in zijn aanbieding een ontwerp voor een modern en duurzaam gemeentehuis gepresenteerd passend in de omgeving. Het ontwerp is in lijn met de ambities van de gemeente Buren om een compact en transparant gemeentehuis te bouwen dat een ontmoetingsplek kan zijn voor alle inwoners. Op basis van deze inschrijving gaat de architect nu aan de slag met een schetsontwerp, waarbij inwoners, medewerkers en raadsleden worden betrokken middels een uitvoerig participatietraject. Deelnemers van de klankbordgroep worden gevraagd om hun input te delen tijdens een bijeenkomst waarvoor zij zich konden aanmelden.

Verantwoordelijk wethouder Karl Maier, lid van de stuurgroep: “Cepezed is een gerenommeerd bureau met een gedegen track record in het ontwerpen van gemeentehuizen. Ik ben ervan overtuigd dat zij een passend en duurzaam gemeentehuis voor onze gemeente zullen ontwerpen.”

Juist vanwege zijn ervaring vindt cepezed het een leuke opgave. Architect Ronald Schleurholts: ‘We reageren graag op het bestaande, in dit geval is dat de typerende architectuur van het bestaande gemeentehuis en de landgoedachtige setting. De wisselwerking tussen oud en nieuw, zorgt voor een prettige dynamiek. Maar ook de fruitboomgaarden in de gemeente inspireerden het ontwerp. We hebben als cepezed voor ogen echt iets vernieuwends te doen – meestal vertellen onze ontwerpen minder nadrukkelijke verhalen. Wij leggen de lat voor onszelf hoog en hebben het gevoel dat de gemeente Buren dat ook doet. Dit gaat over het welzijn van de gebruiker, maar ook over de milieu-impact. We streven ernaar om zoveel mogelijk biobased materiaal toe te passen.’

De bouw van het nieuwe gemeentehuis start naar verwachting begin 2025. Het gemeentehuis wordt gerealiseerd in de buurt van het huidige gemeentehuis, op het huidige parkeerterrein. Medio 2026 wordt het nieuwe gemeentehuis in gebruik genomen. In het huidige gemeentehuis worden vervolgens circa 75 woningen gerealiseerd door Thius.

Verloop van de selectieprocedure

Door de gemeente zijn de aanbestedingsdocumenten opgesteld voor de Europese aanbesteding procedure. Deze documenten bevatten onder meer de eisen en wensen vanuit de gemeentelijke organisatie voor het nieuwe gemeentehuis. In totaal hebben 5 architectenbureaus een aanbieding ingediend. De aanbiedingen zijn beoordeeld door een boordelingscommissie op basis van de vooraf opgegeven wegingsfactoren. De 3 hoogst scorende architecten bureaus zijn uitgenodigd om hun ontwerpen en team te presenteren. Vanuit deze presentatie is het ingediende ontwerp van cepezed gekozen als best passend bij de gemeente Buren.

Impressie van de denkrichting van de architect: