Spring naar content

Raadspraat: Gemeentebelangen Buren

20 februari 2024, 14:14

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Jerri van Zetten, raadslid voor Gemeentebelangen Buren.

Bedreigingen van de mooie plattelandsgemeente Buren!

Ik ben mijn hele leven al vol trots en plezier inwoner van de huidige gemeente Buren. Problemen en veranderingen zijn van alle tijden, maar wat nu over onze gemeente uitgestort lijkt te worden, zie ik als bedreiging.

De gemeente Buren lijkt het energiepark van de provincie Gelderland te worden. Idioot hoge windmolens van ruim 260 meter. Nu daar heeft de provincie nog wel een plekje voor! U raadt het al, in de gemeente Buren. Vreemd, dit hadden de machthebbers van de provincie toch anders in hun verkiezingsprogramma staan. En dit terwijl Buren voldoet aan haar energiedoelen, er geen draagvlak is voor nog meer grote windturbines!

De lokale politiek en daarmee de inwoners van Buren worden door de provincie niet gerespecteerd.
Onze inwoners moeten gehoord, gezien, erkend en gerespecteerd worden en zich ook zo voelen!
Gemeentebelangen Buren zal er alles aan blijven doen zich te verzetten tegen de plannen van de provincie!

In contact komen met Jerri van Zetten?
jzetten@gemeenteraadburen.nl