Spring naar content

Raadspraat: Gemeentebelangen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
5 mei 2023, 10:29

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Paul Molleman, raadslid voor Gemeentebelangen.

Als raadslid zet ik mij in voor de gemeente Buren. Als ik van mijn werk terugkom in de gemeente en mijn vriendin ophaal, rijden we door de mooie plattelandsgemeente met zijn vele verschillende kernen en doen we soms wisselend lokaal onze boodschappen. Heerlijke kersen, appels en peren.

Soms word ik aangesproken door een buur, een kassière of een vreemde. Meestal gaat het over recente raadsbeslissingen of over lokale issues. Opmerkingen die dan vaak terugkomen zijn: “De raad staat ver van ons af, ze luisteren toch nooit naar ons.”

In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als omgevingsmanager. Het luisteren naar een omgeving, het meedenken en het zoeken naar oplossingen ben ik gewend. Het raadswerk is dan ook een verlengstuk van mijn dagelijks beroep. Ik vind het belangrijk dat de gemeente snel handelt, maatwerk levert en vooral goed luistert naar dat wat er speelt. Gemeentebelangen vindt immers dat inwoners gezien, gehoord, erkend en meer betrokken moeten worden, zeker bij belangrijke ontwikkelingen.

Paul Molleman
pmolleman@gemeenteraadburen.nl

Maurik 24/03/2022 – Raadsleden gemeente Betuwe – Foto Raphael Drent