Spring naar content

Resultaten enquête dienstverlening onder de loep

20 februari 2024, 12:50

De gemeente Buren wil een gemeente zijn waar groei en bescheiden bruis de boventoon voeren. Om dit te realiseren, is de dienstverlening onder de loep genomen. De vernieuwde visie op dienstverlening legt de focus op de manier van werken: persoonlijk en digitaal, snel en correct en dichtbij. In die visie is ook uitgesproken dat de gemeente minimaal een 7 wil scoren op alle vormen van dienstverlening. De gemeente vindt het belangrijk om te weten wat de mening van inwoners en ondernemers is over de dienstverlening. Daarom is in april 2023 een enquête gehouden. Nu is het tijd om betrokkenen op de hoogte te brengen van de resultaten van deze enquête.

Gemiddelde score: 6,4

De gemeente streeft naar een 7, maar de gemiddelde score op basis van de enquête is een 6,4. Met 698 reacties (550 op papier, 198 digitaal) heeft de gemeente een goed beeld gekregen.

Wethouder Karl Maier: “Uw betrokkenheid en waardevolle input uit de enquête geven ons richting voor verbetering. Samen streven we naar een gemeente waarin persoonlijke dienstverlening, digitale toegankelijkheid, en betrokkenheid samenkomen. Met uw stem als kompas werken we aan een dienstverlening die niet alleen snel en correct is, maar ook aansluit op uw specifieke behoeften. Wij bedanken u voor uw bijdrage aan de groei en bescheiden bruis van onze gemeente.”

Beknopte resultaten

Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de persoonlijke hulp en de manier waarop zij ons kunnen bereiken.

De gemeente ziet kansen voor verbetering op de volgende onderwerpen uit de enquête:

  • Ik word op de hoogte gehouden van mijn (aan)vraag
  • De gemeente houdt zich aan de (met mij) gemaakte afspraak
  • Ik kan de gezochte informatie vinden op de website van de gemeente
  • Ik kan mijn aanvraag doen/vraag stellen via de website
  • Ik word betrokken bij ontwikkelingen in mijn omgeving

Verdieping

De antwoorden geven de gemeente inzicht in waar we kunnen verbeteren, maar we willen ook meer weten over de wensen van onze inwoners en ondernemers. In het tweede kwartaal van 2024 gaan we met hen in gesprek in de verschillende kernen. We willen specifiekere informatie ophalen over wat men nodig heeft.

We komen naar onze inwoners en ondernemers toe bij het winkelcentrum in Lienden en we bezoeken een weekmarkt in één van de kernen. Op onze social media kanalen maken wij de exacte data en locaties bekend. Iedereen is van harte welkom op de bijeenkomsten die worden georganiseerd. Het doel van de bijeenkomsten is om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren en beter aan te laten sluiten op de wensen van inwoners en ondernemers.

Verbeteringen die al in gang zijn gezet

Ondertussen werkt de gemeente al aan verbeteringen:

  • In februari wordt de status van drie aanvragen zichtbaar in het ‘mijn Buren portaal’.
  • De informatievoorziening op de website wordt verbeterd.
  • Het participatiebeleid wordt ontwikkeld voor een betere samenwerking tussen gemeente en inwoners.
  • De kernregisseurs en wethouders gaan in een aantal kernen met inwoners en ondernemers aan de slag om te komen tot kernagenda’s.

De gemeente roept inwoners en ondernemers op om mee te denken over de dienstverlening. Medewerkers van de gemeente staan klaar (telefonisch en bij de receptie) om naar de ideeën te luisteren. Ook kunnen inwoners en ondernemers een e-mail sturen naar gemeente@buren.nl.